Hladinoměry - Havlíčkův Brod

Golčův Jeníkov (Obecní rybník_1)

Hlásný profil kategorie C - Golčův Jeníkov (Obecní rybník_1) je umístěn na lávce Obecního rybníku. Provozovatelem je město Golčův Jeníkov. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obce, které se nachází na toku Váhanky pod městem a ORP Havlíčkův Brod.

Golčův Jeníkov (Obecní rybník_2)

Hlásný profil kategorie C - Golčův Jeníkov (Obecní rybník_2) je umístěn na hrázi Obecního rybníka. Profil není vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem je město Golčův Jeníkov.

Golčův Jeníkov (Vohančický rybník)

Hlásný profil kategorie C - Golčův Jeníkov (Vohančický rybník) je umístěn na hrázi Vohančického rybníka. Provozovatelem je město Golčův Jeníkov. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obce, které se nachází na toku Váhanky pod městem a ORP Havlíčkův Brod.

Habry (Sázavka)

Manometrická sonda je umístěna na vodním toku Sázavka, na nátokové straně silničního mostu na výtoku z Haberského rybníka. Na mostě je umístěna taktéž vodočetná lať (kategorie C ), která slouží ke kontrole povodňové situace pod Haberským rybníkem. Provozovatelem je město Habry, které následně varuje obec Leština u Světlé-Štěpánov nacházející se na řece Sázavce pod městem a také ORP Havlíčkův Brod.

Přibyslav - Dobrá (Doberský p.)

V městě Přibyslav se v místní části Dobrá nachází na návodní straně silničního mostu v Dobré (silnice I/19) hlásný profil kat. C. Přibyslav - Dobrá, Doberský p. Profil je vybaven vodočetnou latí a vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Přibyslav - nad Dobrou, HČ3 (Doberský p.)

Nad Dobrou se v otevřeném prostoru mezi lesy cca 1 km od intravilánu města a cca 40 m pod soutokem s pravostranným bezejmenným přítokem od Modlíkova nachází na návodní straně propustku hlásný profil kategorie C Přibyslav (Doberský potok). Jedná se o hladinoměrné čidlo s tlakovou sondou. Město Přibyslav o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Havlíčkův Brod a obec Stříbrné Hory ležící níže na vodních tocích.

Přibyslav - Poříčí (Sázava)

V městě Přibyslav se v místní části Poříčí na lávce pro pěší nachází hlásný profil kat. C. Příbyslav - Poříčí, Sázava. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí a vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Přibyslav - Ronov n. S., HČ2 (Losenický p.)

Nad Ronovem nad Sázavou se v oplocené lovecké oboře na opěrné nábřežní zdi před dřevěnou lávkou pro pěší nachází hlásný profil kategorie C Přibyslav Ronov n. S. (Losenický potok). Jedná se o hladinoměrné čidlo s tlakovou sondou. Město Přibyslav o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Havlíčkův Brod a obec Stříbrné Hory ležící níže na vodních tocích.

Přibyslav – Ronov n. S. (Losenický p.)

Na návodní straně mostu č.e. 150-028 se na Losenickém potoku nachází hlásný profil kat. C. Přibyslav – Ronov n. S. Profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Přibyslav - Ronov n. S. (Sázava)

Na starém kamenném mostě v Ronově nad Sázavou se nachází hlásný profil kat. C. Přibyslav, Ronov n. S., Sázava. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Přibyslav (Sázava)

Na starém silničním mostě v Přibyslavi u statku se nachází hlásný profil kat. C. Přibyslav, Sázava. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí a vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Sázava (Sázava)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ se nachází v obci Sázava pod silničním mostem na levém břehu.