Hladinoměry - Hlinsko

Krouna (Krounka)

Vodoměrná stanice hlásného profilu je umístěná na návodní straně zatrubnění pod komunikací, ř. km 20,289. Platnost v úseku od hlásného profilu po hlásný profil ČHMÚ kat. B Otradov. Zprávy o aktuálním stavu jsou automaticky posílány předsedovi a místopředsedovi povodňové komise obce Krouna a veliteli SDH. Provozovatelem je obec Krouna.