Srážkoměry - Hlinsko

Krouna

Srážkoměr je umístěn na budově Základní školy Krouna. Data z aktuálních úhrnů nejsou dostupná.

Svratka

Srážkoměrná stanice Svratka je umístěna na střeše technické budovy sběrného dvora v ulici Dopravní č. p. 38. Provozovatelem je město Svratka.

Svratouch

Srážkoměr ve správě ČHMÚ je součástí meteorologické stanice Svratouch, která je zařazena do sítě profesionálních pozorovacích stanic v rámci ČR. 

Vortová

Srážkoměr ve správě Povodí Labe, státní podnik, je umístěn u hájenky na Staré Huti, cca 500 m jižně pod obcí při silnici z Vortové do Herálce.