Srážkoměry - Hlinsko

Krouna

Srážkoměr je umístěn na budově Základní školy Krouna, která se nachází v centrální části intravilánu obce, č.p. 303. Provozovatelem srážkoměru je obec Krouna.

Svratka - NEFUNKČNÍ

Srážkoměrná stanice Svratka se nachází v jižní části města Svratka na střeše technické budovy sběrného dvora Moravská 383. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv.
Majitelem a provozovatelem srážkoměru je město Svratka.

Svratouch (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází severovýchodně od obce Svratouch v areálu meteorologické stanice Svratouch ve výšce 734 m n. m. Meteorologická stanice je zařazena do sítě profesionálních pozorovacích stanic v rámci ČR. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv.
Provozovatelem stanice je ČHMÚ Hradec Králové.

VD Hamry (Povodí Labe)

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části obce Hamry severně od vodního díla. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv. Srážkoměr je ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Vortová (Povodí Labe)

Srážkoměr se nachází jihovýchodně od intravilánu obce Vortová v osadě Staré Hutě u hájenky při silnici z Vortové do Herálce. Stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a varovných SMS zpráv.
Srážkoměr je ve správě Povodí Labe, státní podnik.