Hladinoměry - Kopřivnice

Bartošovice (Odra)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Bartošovice nad zemědělským objektem na pravém břehu Odry. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Frenštát pod Radhoštěm C1 (Lubina)

Hlásný profil kat. C se nachází v severozápadní části města Frenštát pod Radhoštěm na mostě ulice Dolní u č. p. 1949. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Kopřivnice.

Frenštát pod Radhoštěm C2 (Lomná)

Hlásný profil kat. C se nachází v severovýchodní části města Frenštát pod Radhoštěm na mostě mezi ulicemi 6. května a Místecká. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a s možností zasílání varovných SMS zpráv.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Kopřivnice.

Kateřinice (Trnávka)

Hlásný profil je úmístěn na ocelové lávce za č.p. 55.

Hladiny SPA se měří ode dna.

Kopřivnice (Kopřivnička)

Betonové čelo na vyústi kanalizace v ul. Havlíčkova (Kopřivnice). SPA jsou značeny třemi barevnými čárami:

Zelená - I. SPA
Žlutá - II. SPA
Červená - III. SPA

Hladiny SPA jsou měřeny od horní hrany vyústi.

Kopřivnice (Lubina)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části města Kopřivnice na jezu pod mostem silnice č. III/4824 mezi obcemi Větřkovice a Lubina.
SPA jsou značeny třemi barevnými čárami na šikmé ploše opevnění: Zelená - I. SPA, Žlutá - II. SPA, Červená - III. SPA.
Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany jezu. Majitelem a provozovatelem je město Kopřivnice.

Mošnov (Lubina)

Hlásný profil je na mostě MK (býv. st. silnice č. III/48018 – říč.km 8,95).

Hladiny SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.

Petřvald (Lubina)

Hlásný profil kat. A se nachází severozápadně od intravilánu města 100 m pod fotbalovým hřištěm na levém břehu Lubiny. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Vlčovice – ústí Lubiny do Odry. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Příbor P1 (Lubina)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru města Příbor na mostě ulice Místecká ("Klokočovský most") na středovém pilíři. SPA jsou značeny třemi červenými pruhy a příslušnou římskou číslicí. Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Příbor.

 

Příbor P2 (Klenos)

Hlásný profil kat. C se nachází v centru města Příbor na mostě ulice 9. května (u Lonky). SPA jsou značeny třemi červenými pruhy a příslušnou římskou číslicí. Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Příbor.

Příbor P3 (Kopřivnička)

Hlásný profil kat. C se nachází na jihu města Příbor a je umístěn na mostě ulice Frenštátská. SPA jsou značeny třemi červenými pruhy a příslušnou římskou číslicí. Vodní stav a SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.
Majitelem a provozovatelem profilu je město Příbor.

Skotnice (Lubina)

Hlásný profil je v místě mostu MK směrem na Stíkovec - říč.km 13,368. SPA jsou značeny třemi barevnými čárami:

Zelená - I. SPA
Žlutá - II. SPA
Červená - III. SPA

Hladiny SPA jsou měřeny od horní hrany mostovky.

Svinov (Odra)

Hlásný profil kat. A se nachází cca 300 m nad mostem spojujícím centrum města s Porubou na levém břehu v místí části Svinov. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Albrechtičky – soutok s Opavou. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Štramberk (Sedlnice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu přes Sedlnici poblíž rekreačního střediska. Profil monitoruje hlídková služba města. Je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obec Závišice, která se nachází na toku pod městem a také příslušné ORP (Kopřivnice). Provozovatelem hladinoměru je město Štramberk.

Tichá (Tichávka)

Automatický hladinoměr se nachází v obci Tichá naproti ZŠ na levém břehu toku Tichávka. Hlásný profil je vybaven i vodočetnou latí. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Tichá. O vývoji stavu hladiny v hlásném profilu informuje povodňový orgán města Kopřivnice a ORP Kopřivnice.

Trnava (Trnávka)

Hlásný profil je umístěn na mostě MK na p.č. 827/2 v severní části obce.

Hladiny SPA se měří od horní hrany mostovky.

Trnávka - jižní profil (Trnávka)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části intravilánu obce Trnávka na mostě silnice č. III/4807. Profil je vybaven hladinoměrný čidlem s automatickým odesíláním naměřených dat.
Provozovatelem je obec Trnávka.

Vlčovice (Lubina)

Hlásný profil kat. C se nachází na východě obce Vlčovice u mostu silnice č. II/486 na levém břehu Lubiny. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.

Závišice (Sedlnice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu nedaleko objektu č. p. 207. Profil monitoruje hlídková služba obce. Je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Sedlnice, která se nachází na toku pod obcí a také příslušné ORP (Kopřivnice). Provozovatelem hladinoměru je obec Závišice.

Ženklava (Sedlnice)

Hlásný profil kat. C je umístěn na hlavním silničním mostě v severní části obce nedaleko č. p. 57. Profil monitoruje hlídková služba obce a je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Štramberk, které se nachází na toku pod obcí, a také ORP Kopřivnice. Provozovatelem hladinoměru je obec Ženklava.