Srážkoměry - Kopřivnice

Petřvald (Povodí Odry)

Srážkoměrná stanice se nachází severozápadně od intravilánu obce Petřvald blízko fotbalového hřiště u budovy limnigrafické stanice na levém břehu Lubiny.
Provozovatelem stanice je Povodí Odry, státní podnik.

Příbor - Hájov

Srážkoměrná stanice se nachází v západní části obce Hájov na sloupu vysokého napětí asi 100 m od mateřské školy.
Majitelem a provozovatelem je město Příbor.

Příbor - jih

Srážkoměrná stanice se nachází v jižní části města Příbor v průmyslové zóně na ulici Štramberská a je umístěna na přepravním kontejneru u č. p. 1541. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je město Příbor.

Vlčovice

Kombinovaná srážkoměrná stanice se nachází na východě obce u mostu silnice č. II/486 u budovy limnigrafické stanice na levém břehu Lubiny. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Odry, státní podnik.

Ženklava

Srážkoměrná stanice je umístěna na střeše OÚ Ženklava - č. p. 243. Jedná se o vyhřívaný srážkoměr určený pro měření tekutých i tuhých srážek v průběhu celého roku. Provozovatelem srážkoměru je obec Ženklava.