Hladinoměry - Kravaře

Kravaře - most (Opava)

Hlásný profil kat. C se nachází ve městě Kravaře na mostě silnice č. 467 přes tok Opava. Hladinoměr automaticky přenáší data. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Kravaře a ORP Kravaře. Provozovatelem je město Kravaře.

Kravaře – silniční most 56-002 (Bílý potok)

Hlásný profil na mostní konstrukci komunikace č. I/56 přes Bílý potok.

Kravaře - vtok do zatrubnění (Štěpánka)

Hlásný profil na mostní konstrukci místní komunikace přes tok Štěpánka (ř. km 9,00)

Sudice (Oldřišovský potok)

Hlásný profil na propustku u domu č.p. 100.