Srážkoměry - Kravaře

Borová

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik, je umístěna na vodárenském objektu v obci Bolatice u polní cesty spojující Bolatice s místní částí Borová.