Hladinoměry - Litomyšl

Desná a Horní Újezd (Desná)

Hlásný profil kat. C se nachází na pomezí správních území obcí Horní Újezd a Desná. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci mezi objekty č. p. 22 a 61 v místní části Cikov. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem hladinoměru je obec Horní Újezd.

Dolní Újezd (Desná)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci v místní části Přibiňoves v ř. km 15,15. Profil neumožňuje on-line sledování vodních stavů. Pro samotnou ochranu obce před povodněmi mají význam hlásná čidla obcí výše na toku Desné (Horní Újezd, Poříčí u Litomyšle). Provozovatelem hladinoměru je obec Dolní Újezd.

Horní Újezd (Desná)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci u č. p. 130 v místní části Víska. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem hladinoměru je obec Horní Újezd.

Horní Újezd (Lubenský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v místní části obce Horní Újezd zvané Podlubníček na mostku u č. p. 53. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem hladinoměru je obec Horní Újezd.

Lubná (Lubenský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na propustku pod silničním mostem u Obecního úřadu - č. p. 327. Profil neumožňuje on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem hladinoměru je obec Lubná. Vyhlašování SPA: I. SPA - zaplnění propustku do 1/4 kapacitního naplnění, II. SPA - zaplnění propustku do 4/5 kapacitního naplnění, III. SPA - zaplnění propustku, akumulace vody před propustkem.

Makov (Makovský potok)

Hlásný profil kategorie C ve formě hladinoměrného čidla v obci Makov se nachází na Makovském potoce u propustku pod mostkem nedaleko Hasičského domu. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem je obec Makov.

Morašice (Morašický potok)

Hladinoměrné čidlo ve správě obce Morašice na Morašickém potoce se nachází na správním území obce Morašice. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci u objektu č. p. 35. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů.

Poříčí u Litomyšle (Desná)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci u objektu č. p. 64. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů. Provozovatelem hladinoměru je obec Poříčí u Litomyšle.

Sebranice (Jalový potok)

Hladinoměrné čidlo na Jalovém potoku se nachází na správním území obce Sebranice. Hladinoměrné čidlo je umístěno na propustku o DN 1000 pod mostkem v prostoru koupaliště. Profil neskýtá možnost on-line sledování vodních stavů