Srážkoměry - Litomyšl

Lubná

Srážkoměrná stanice je umístěna na Skelné Huti poblíž Lubenské hájovny. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Hradec Králové.

Trstěnice

Srážkoměrná stanice se nachází jihozápadně od intravilánu obce Trstěnice. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Labe, státní podnik - Závod Pardubice.