Hladinoměry - Nový Jičín

Bartošovice (Odra)

Hlásný profil kat. C se nachází v severní části obce Bartošovice nad zemědělským objektem na pravém břehu Odry. Profil je osazen hladinoměrným a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem stanice je ČHMÚ Ostrava.

Hodslavice (Zrzávka)

Hladinoměrná stanice kategorie C obce Hodslavice je vybudována na mostě přes Zrzávku v severní části obce u p. Merendy u komunikace směrem k Novému Jičínu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hodslavice. Obec dále varuje město Nový Jičín, které se nachází na toku Zrzávky pod obcí.

Hodslavice 2 (Zrzávka)

Hladinoměrná stanice obce Hodslavice je vybudována na mostní konstrukci pod VD Kacabaja. Profil není vybaven automatickým přenosem dat. Hodnoty SPA jsou odečítány od spodní hrany mostovky. Profil monitoruje hlídková služba obce, příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hodslavice. Obec dále varuje město Nový Jičín, které se nachází na toku Zrzávky pod obcí.

Hostašovice (Hrázkový potok)

Hlásný profil kategorie C. Nachází se na Hrázkovém potoce v propustku pod silničním mostem hlavní komunikace ve směru na Straník u č. p. 6. Provozovatelem stanice je obec Hostašovice.

Hostašovice (Vrchhůra)

Pro monitoring kritických průtoků byl v obci Hostašovice zřízený pomocný hlásný profil kategorie C. Nachází se na trubní vpusti u domu č. p. 57. Profil monitoruje hlídková služba obce. Provozovatelem stanice je obec Hostašovice.

Jeseník nad Odrou (Luha)

Hlásný profil kat. C, ve správě Povodí Odry, státní podnik. Hladinoměr se nachází na silničním mostě přes Luhu. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Jeseník nad Odrou obci Bernartice nad Odrou, která se nachází níže na toku Odry (pod soutokem Odry a Luhy) a také informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Jeseník nad Odrou (Teplá-Hůrecký potok)

Hladinoměr kat. C ve správě Bernartice nad Odrou je umístěn na mostku v Jeseníku nad Odrou - místní část Hůrka. Hladinoměr s vodočetnou latí slouží především jako včasná výstraha před povodněmi na toku Teplá pro obec Bernartice nad Odrou. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Jeseník nad Odrou obci Bernartice nad Odrou, která se nachází níže na toku Teplá (Hůrecký potok) a také informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Loučka_H (Grasmanka)

Hladinové čidlo kategorie C je umístěné na zpevněné mostní konstrukci v místní části Loučka přes potok Grasmanka. Provozovatelem profilu je LVS Nový Jičín.

Mořkov (Jičínka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na zpevněném břehu v těsné blízkosti mostu č. 483-005 přes Jičínku, nedaleko č. p. 375. Součástí profilu je také vodočetná lať s vyznačenými SPA. Provozovatelem hladinoměru je LVS města Nový Jičín.

Polouvsí (Luha)

Hladinoměr kat. C ve správě obce Jeseník nad Odrou je umístěn na silničním mostu č. 0485 - 1 v obci Jeseník nad Odrou, místní část Polouvsí. Zprávy o vývoji povodňové situace předává obec Jeseník nad Odrou obci Bernartice nad Odrou, která se nachází níže na toku Odry (pod soutokem Odry a Luhy) a také informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Starý Jičín - Jičina (Grasmanka)

Hladinoměr je umístěn v obci Starý Jičín na mostku u č. p. 19 v základní sídelní jednotce Jičina. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je starosta obce. Profil je vybaven rovněž vodočetnou latí. Obec Starý Jičín varuje město Nový Jičín, které je zároveň i příslušným SO ORP a nachází se níže na toku Grasmanky.

Starý Jičín - Jičina (Grasmanka) - lať

Hladinoměr je umístěn v obci Starý Jičín na mostku u č. p. 32 v základní sídelní jednotce Jičina. Profil monitoruje hlídková služba obce. Profil je vybaven vodočetnou latí. Obec Starý Jičín varuje město Nový Jičín, které je zároveň i příslušným SO ORP a nachází se níže na toku Grasmanky.

Starý Jičín - Palačov (Mřenka)

Hladinoměr je umístěn v obci Starý Jičín na mostku u č. p. 52 v základní sídelní jednotce Palačov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je starosta obce. Profil je vybaven rovněž vodočetnou latí. Obec Starý Jičín dále informuje městys Hustopeče nad Bečvou, jehož místní část Poruba se nachází níže na toku Mřenky a také informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Starý Jičín - Palačov (Mřenka) - lať

Hladinoměr je umístěn v obci Starý Jičín na mostku u č. p. 22 v základní sídelní jednotce Palačov. Profil monitoruje hlídková služba obce. Profil je vybaven vodočetnou latí. Obec Starý Jičín dále informuje městys Hustopeče nad Bečvou, jehož místní část Poruba se nachází níže na toku Mřenky a také informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Starý Jičín - Starojická Lhota (Lhotecký potok)

Hladinoměr je umístěn v obci Starý Jičín na mostku u č. p. 40 v základní sídelní jednotce Starojická Lhota. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv o výšce hladiny je starosta obce. Obec Starý Jičín informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Starý Jičín - Starojická Lhota (Lhotecký potok) - lať

Hladinoměr je umístěn v obci Starý Jičín na mostku u č. p. 127 v základní sídelní jednotce Starojická Lhota. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven vodočetnou latí. Obec Starý Jičín informuje příslušné ORP (Nový Jičín).

Šenov u Nového Jičína (Jičínka)

Hladinoměrná stanice kat. C obce Šenov u Nového Jičína je vybudována na mostě přes Jičínku ve střední části obce u restaurace "Na Fojtství". Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Kunín, která se nachází na toku Jičínky pod obcí a město Nový Jičín (ORP).

Životice u Nového Jičína (Jičínka)

Hladinoměrná stanice kat. C obce Životice u Nového Jičína je vybudována na mostě přes Jičínku ve střední části obce naproti obecnímu úřadu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Nový Jičín a obce Šenov u Nového Jičína a Kunín, které se nachází na toku Jičínky pod obcí.