Srážkoměry - Nový Jičín

Bartošovice

Stanice se nachází severně od intravilánu obce Bartošovice v lokalitě pod Dolním Bartošovickým rybníkem.

Hostašovice

Srážkoměr Povodí Odry, státní podnik, leží v areálu vodojemu u č. p. 219 na katastru obce Hostašovice.

Rybí

Srážkoměrné čidlo je umístěno na pozemku mateřské školky č. p. 318 v obci Rybí. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr určený pro měření tekutých srážek v období březen-listopad. Provozovatelem stanice je obec Rybí.

Starý Jičín - Petřkovice

Automatický srážkoměr obce Starý Jičín je umístěný na obecní budově č. p. 57 v místní části Petřkovice. Provozovatelem srážkoměru je obec Starý Jičín.

Šenov u Nového Jičína

Srážkoměrná stanice obce je umístěna na střeše obecního úřadu č. p. 245 na ulici Dukelská. Provozovatelem srážkoměru je obec Šenov u Nového Jičína.