Hladinoměry - Olomouc

Bělkovice-chaty (Trusovický potok)

Hladinoměr kategorie C je umístěn ve vzdálenosti cca 2 km nad intravilánem obce. Konkrétně je čidlo instalováno na most č. 44436-1, na komunikaci lemující Trusovický potok. Provozovatelem hladinoměru je obec Bělkovice-Lašťany. Vodoměrná stanice předává data s dostatečným předstihem a zároveň její měření zohledňuje většinu přítoků Trusovického potoka, které v současnosti nejsou hladinovým čidlem v Horní Loděnici pokryty. 

Blatec H1 (Morávka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Morávku (rameno Moravy) na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nacházejí níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Blatec (Morava)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Blatec se nachází na přemostění přes řeku Moravu, na silnici č. 4353 na trase Blatec-Grygov. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Blatec a Obecní úřad Majetín. Obec dále varuje obec Charváty a městys Dub nad Moravou, které se nacházejí níže na toku, a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Bohuňovice - ČOV (Trusovický potok)

Hlásný profil kat. C Bohuňovice - ČOV (Trusovický potok) se nachází na mostku vedoucí přes Trusovický potok v jihozápadní části obce Bohuňovice. Vlastníkem a provozovatelem profilu je město Olomouc. Profil je vybavený hladinoměrným čidlem s online přenosem a možností zasílání varovných sms zpráv. 

Dub nad Moravou (Mlýnský náhon)

Hlásný profil kat. C ve správě městyse Dub na Moravou se nachází  u zahrádky Podmolíkových č. p. 471 Tučapy. Uvedené místo je v těsné blízkosti Mlýnského náhonu a počáteční míra  je na betonové patce.

Dub nad Moravou (Morava)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě městysu Dub nad Moravou se nachází na přemostění přes řeku Moravu v části Bolelouc. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou Úřady městysů Dub nad Moravou a Brodek u Přerova a OÚ Kokory. Městys dále varuje obce Věrovany, Citov a Císařov a město Tovačov, které jsou tokem ohrožovány. Dále městys informuje příslušné ORP (Olomouc).

Hlubočky H1 (Bystřice)

Hladinoměrná stanice Hlubočky H1 se nachází na přemostění přes řeku Bystřici, v místní části Hrubá Voda. Provozovatelem je obec Hlubočky.  Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hlubočky. Obec dále varuje město Velká Bystřice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Hlubočky H2 (Bystřice)

Hladinoměrná stanice Hlubočky H2 se nachází na přemostění přes řeku Bystřici, v místní části Hlubočky. Provozovatelem je obec Hlubočky. Profil  kategorie C monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Hlubočky. Obec dále varuje město Velká Bystřice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Hlubočky H3 (Bystřice)

Most v místní části Hlubočky - Dukla nedaleko vrátnice je využíván jako pomocný hladinoměr. Není zde instalované hladinoměrné čidlo, pouze jsou označeny hodnoty SPA na instalovaném vodočtu. Provozovatelem je obec Hlubočky.

Hynkov (Morava)

Hlásný profil kategorie B je ve správě Magistrátu města Olomouce. Profil je umístěn na levém břehu vodohospodářského uzlu Hynkov - jez.

Jez Bolelouc (Morava)

Místo pro sledování vodních stavů (vodočetná lať) se nachází na jezu v Bolelouci na řece Moravě.

Lašťany (Trusovický potok)

Hladinoměr kategorie C se nachází v obci Bělkovice-Lašťany, na lávce, jež vede přes Trusovický potok k obecnímu koupališti. Provozovatelem je obec Bohuňovice. Profil monitoruje hlídková služba obce Bělkovice-Lašťany. Profil je vybavený automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. 

Loučany (Šumice)

Hladinoměrná stanice Loučany (Šumice) se nachází na mostním objektu č. 449-045 přes vodní tok Šumice, na parcelním čísle 603/10. Provozovatelem stanice je obec Loučany. Platnost SPA od hlásného profilu po obec Těšetice.

Majetín - Malý podjezd

Hlásný profil kat. C (pozorovací místo) Majetín - Malý podjezd, který provozuje obec Majetín, se nachází na území obce Majetín u ČOV. Jedná se o podjezd pod tratí ČD. Měření probíhá od shora dolů.

Majetín - most (Olešnice)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Majetín se nachází na hranici území obce Majetín a městyse Brodek u Přerova. Jedná se o  most přes Olešnici na silnici III. třídy Majetín – Brodek u Přerova, kde probíhá měření od spodní pohledové strany mostu (odshora dolů).

Majetín - Velký podjezd

Místo pozorování vodních stavů Majetín - Velký podjezd se nachází na území obce Majetín za č. p. 134. Jedná se o podjezd pod tratí ČD. Měření probíhá od shora dolů pod nosníky římsy mostu. Hlásný profil kategorie C provozuje obec Majetín

Olomouc - Nové Sady (Morava)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ Ostrava se nachází přibližně 300 m od sídla Povodí Moravy s. p. v městské části Nové Sady na levém břehu.

Přáslavice (Vrtůvka)

Hladinoměrná stanice Přáslavice se nachází na mostě přes vodní tok Vrtůvka v severovýchodní části správního obvodu obce.  Provozovatelem je obec Přáslavice. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemcem zpráv je Obecní úřad Přáslavice. Obec dále varuje město Velká Bystřice, obec Mrklesy a ORP Olomouc.

Sléhův mlýn, Mlýnský náhon

Pozorovací místo Sléhův mlýn, Mlýnský náhon se nachází na území obce Majetín na pravostranném náhonu Olešnice. Měření probíhá od dna koryta Mlýnského náhonu. Hlásný profil kategorie C provozuje obec Majetín.

Svésedlice (Beroňka)

Pomocný hlásný profil (kat. C) je umístěn na mostu v blízkosti obecního úřadu. Není zde instalované hladinoměrné čidlo, pouze se zde orientačně odhadují SPA.

Štěpánov (Oskava)

Hlásný profil kategorie C je ve správě obce Štěpánov. Vodoměrná stanice hlásného profilu je umístěná na návodní straně silničního mostu nad obcí, poblíž místní části obce Liboš - Krnov. Úsek platnosti SPA je od hlásného profilu po místní část obce Benátky.

Tršice (Olešnice)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Tršice se nachází na mostě s propustkem přes Olešnici (mezi Zámeckým rybníkem a VD Tršice). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Tršice. Obec dále varuje obec Přerov (místní část Penčice), které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Velký Týnec (Beroňka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě obce Velký Týnec se nachází na přemostění přes řeku Beroňku. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemci zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou obecní úřady ve Velkém Týnci, Grygově a Majetíně. Obec dále varuje obce Grygov a Blatec, které jsou tokem ohrožovány.

Velký Újezd (LP Olešnice)

Hladinoměrná stanice kat. C (ve správě městyse) se nachází na mostku přes přítok Olešnice na severní straně městyse. Profil monitoruje hlídková služba městyse, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Velký Újezd. Městys dále varuje obce Daskabát a Tršice, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Olomouc).

Zpětná klapka (Morava)

Místo pozorování vodních stavů se nachází u zpětné klapky z výustě ČOV do řeky Moravy na betonovém zdivu. Měření probíhá od horní hrany klapky po horní hranu betonového zdiva.