Srážkoměry - Olomouc

Bukovany

Srážkoměrná stanice obce Bukovany je umístěna na střeše obecního úřadu. Srážkoměr byl nainstalován na jaře roku 2014. Jedná se o nevyhřívaný srážkoměr, který slouží k měření kapalných srážek v období březen-říjen. Provozovatelem je obec Bukovany. Varovné SMS jsou odeslány předsedovi povodňové komise obce.

Hlubočky

Automatický celoroční srážkoměr je umístěn na střeše obchodního domu na adrese Dukelských hrdinů 502, 783 61 Hlubočky. Srážkoměr provozuje obec Hlubočky.

Horka nad Moravou - ZŠ

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice je umístěna v areálu ZŠ Horka nad Moravou, v ulici Lidická. Provozovatelem stanice je obec Horka nad Moravou.

Lošov

Srážkoměrná stanice v obci Lošov se nachází v areálu meteorologické stanice cca 0,5 km severovýchodním směrem od intravilánu obce. Jedná se o člunkový srážkoměr o průměru 200 mm. Provozovatelem je Statutární město Olomouc. Získaná data slouží k predikci hydrologické situace na Lošovském potoce, dále na vodních tocích Bystřice a Morava. 

Loučany

Srážkoměrná stanice obce Loučany. Nachází se na budově ČOV Loučany, stavba stojí na p. č. 311.

Majetín

Srážkoměrná stanice provozovaná obcí Majetín je umístěna na střeše budovy v areálu místního koupaliště, v nadmořské výšce 210 m n. m. 

Slatinice

Srážkoměr se nachází na betonovém sloupu v blízkosti lázní Slatinice. Provozovatelem stanice je obec Slatinice.