Hladinoměry - Opava

Dolní Životice (Hvozdnice)

Hlásný profil Dolní Životice (Hvozdnice) je umístěn na lávce - ulice Mlýnská u rodinného domku Romana Radka, Pod Kopcem 63. Stupně povodňové aktivity jsou odečítány od spodní hrany mostovky.

Litultovice H1 (Choltický potok)

Na silničním mostu přes Choltický potok. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Litultovice. Obec dále varuje obec Dolní Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava).

Litultovice H2 (Litultovický potok)

Na silničním mostu přes Litultovický potok. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Úřad městyse Litultovice. Obec dále varuje obec Dolní Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava).

Litultovice-Luhy (Hvozdnice)

Hlásný profil kat. C Litultovice-Luhy (bez přenosu dat) je umístěný na lávce u rodinného domu Jana Gališe – Litultovice-Luhy č. p. 180. Měření probíhá od spodní hrany lávky. Provozovatelem stanice je městys Litultovice. Městys dále varuje obec Dolní Životice, která se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava).
SPA jsou měřeny od spodní hrany lávky, na které je hlásný profil umístěn.

Nové Sedlice (Sedlinka)

Hlásný profil kat. C, provozovaný obcí Nové Sedlice, se nachází na přemostění přes tok Sedlinka v obci Nové Sedlice, v blízkosti č. p. 24. Profil, vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv, monitoruje hlídková služba obce. V blízkosti čidla se nachází i vodočetná lať. Příjemcem zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Nové Sedlice. Obec dále varuje obce Štítina a Mokré Lazce, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Opava).

Otice (Hvozdnice)

Hlásný profil kat. C Otice (Hvozdnice) ve správě Povodí Odry státní podnik, který je umístěn za obcí Otice u ČOV, pravý břeh

Pilný Mlýn (Hvozdnice)

Hlásný profil s automatickým odesílám dat a výstražných sms zpráv se nachází na mostu přes tok Hvozdnice č. 44331-3 v místní části Pilný Mlýn - k. ú. městysu Litultovice. Hlásný profil je směrodatný pro obce Dolní Životice a Otice.