Srážkoměry - Opava

Branka

Srážkoměrná stanice se nachází nad obcí Branka u Opavy, u jezu na řece Moravici, nedaleko ČOV. Stanice je ve správě Povodí Odry, státní podnik.

Brumovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik se nachází západně od intravilánu obce Brumovice.

Hrabství - Skřipov

Srážkoměr provozovaný obcí Skřipov je umístěn na budově knihovny (č. p. 48) v obecní části Hrabství.

Hradec nad Moravicí

Vyhřívaný srážkoměr s automatickým přenosem dat ve správě města Hradec nad Moravicí se nachází na městském pozemku v oploceném areálu chovatelů zvěře, nedaleko č. p. 629 v ulici Bohučovická.

Litultovice-Choltice

Srážkoměr ve správě městyse Litultovice je umístěn na stožáru elektrického vedení v městysi Litultovice, v místní části Choltice.

Mladecko-ZŠ

Srážkoměr ve správě obce Mladecko se nachází na střeše Základní školy Mladecko.

Nové Sedlice

Srážkoměrné čidlo je umístěno na soukromém pozemku ve statutárním městě Opavě, čtvrti Suché Lazce, lokalitě Přerovec. Provozovatelem je obec Nové Sedlice.

Pustá Polom

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Odry, státní podnik, je umístěna u fotbalového hřiště ve východní části obce Pustá Polom.

Životické Hory

Automatická srážkoměrná stanice, jenž provozují obce Dolní Životice a Otice se nachází na garáží  p.č. 158 v místní části Životické Hory na k. ú. obce Lhotka u Litultovic