Hladinoměry - Pardubice

Čepí, Dubanka

Na přístupovém mostku k č. p. 13, přes tok Dubanka v obci Čepí se nachází hlásný profil kat. C Čepí, Dubanka. Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou barevně vyznačeny na mostním pilíři

Dražkov (Bohumilečský p.)

Hlásný profil kat. C se nachází na Bohumilečském potoce (ř. km 0,58) v městské části Dražkov (most na hlavní silnici). Hlásný profil je vybaven automatickým hladinoměrným čidlem a vodočetnou latí.

Dřenice (Bylanka)

Hladinoměrná stanice Dřenice se nachází na přemostění přes Bylanku (pilíř mostu, (parc. č. 348/1). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Pardubice, které se nachází na toku Bylanka pod obcí a ORP Pardubice. Hladinoměr je ve správě obce Třebosice.

Opatovice (Opatovický kanál) - vodočet 1

Vodočetná lať je umístěna před stavidlem na Opatovickém kanále (ve směru toku, ul. Ve Střídni). Vodočet slouží primárně pro manipulaci na stavidle.

Opatovice (Opatovický kanál) - vodočet 2

Vodočetná lať je umístěna za stavidlem na Opatovickém kanále (ve směru toku, ul. Ve Střídni). Vodočet slouží primárně pro manipulaci na stavidle. 

Spojil (Spojilský odpad)

Hladinoměrné čidlo kategorie C s automatickým odesíláním naměřených dat se nachází na Spojilském odpadu nad intravilánem obce Spojil. Hlásný profil provozuje obec Spojil. Stanice je úmístěna v těsné blízkosti skládky dřevní hmoty, která je v majetku obce.

Trusnov (Loučná)

Hladinoměr kat. C (ve správě obce Moravany) je vybaven ultrazvukovou sondou umístěnou na mostní konstrukci v místní části Opočno. Mostní konstrukce (p. č. 406) se nachází u náhonu do budovy bývalého mlýna. Sonda je umístěna ve výšce 60 cm ode dna. Čidlo je napájeno ze solárního panelu a je doplněno vodočetnou latí.

Třebosice (Bylanka)

Hladinoměrná stanice Třebosice se nachází na přemostění přes Bylanku (pravý pilíř mostu, parc. č. 853/30). Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Pardubice, které se nachází na toku Bylanka pod obcí a ORP Pardubice.Hladinoměr je ve správě obce Třebosice.