Srážkoměry - Pardubice

Dašice

Srážkoměr ve správě města Dašice je umístěný na střeše budovy zázemí fotbalového hřiště.

Němčice nad Labem

Srážkoměrná stanice se nachází ve východní části obce Němčice nad Labem nedaleko č. p. 67 v nadmořské výšce 225 m. Provozovatelem stanice je obec Němčice. 

Pardubice

Srážkoměrná stanice se nachází v areálu mezinárodního letiště Pardubice. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Hradec Králové.

Pardubice - VD (Povodí Labe)

Srážkoměrná stanice je umístěna v blízkosti zdymadla na řece Labe u ulice Kunětická. Srážkoměr není vyhřívaný. Stanice je ve správě Povodí Labe, státní podnik. 

Sezemice

Srážkoměrná stanice je umístěna na budově hasičské zbrojnice (Mezi Mosty 693, 533 04 Sezemice). Srážkoměr je ve správě města Sezemice.

Srnojedy - VD

Srážkoměrná stanice Povodí Labe, státní podnik je umístěná na zdymadle řeky Labe v Pardubicích. Srážkoměr není vyhřívaný.

Třebosice

Srážkoměrná stanice, jejímž provozovatelem je obec Třebosice, se nachází u obecního úřadu.