Hladinoměry - Příbram

Bohutín (Litavka)

Hlásný profil kat. C je ve správě obce. Nachází se pod soutokem Litavky s Pilským potokem, odečet na pravém břehu.

Bratkovice (Litavka)

Hlásný profil kat. C je ve správě obce Čenkov. Nachází se na mostní konstrukci přes Litavku na parcele č. 680 v katastrálním území Dominikální Paseky.

Březnice (Skalice)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostu přes Skalici na ul. 9. května (u Kottova mlýna). Profil neumožňuje odesílání varovných sms zpráv ani online přenos, je vybaven vodočetnou latí. Údaje o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise města Březnice povodňovým komisím obcí Myslín a Počaply a města Mirovice. Provozovatelem hladinoměru je město Březnice.

Čenkov (Litavka)

Hlásný profil kat. A je ve správě ČHMÚ. Vodočetná lať a hladinoměrné čidlo jsou na levém břehu Litavky, u vjezdu do firmy Kostal Kontakt Systeme GmbH.

Dubenec (Bytízský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na ocelovém sloupku v bezprostřední blízkosti Bytízského potoka, protiproudně na začátku zastavěného území obce Dubenec

LG odtok VD Láz (Litavka)

Hlásný profil kat. C je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Umístěn je v lese pod hrází v. n. Láz.

Ostrov (Hrádecký potok)

Hlásný profil kat. C spravovaný městem Příbramí je umístěn pod soutokem Hrádeckého a Ostrovského potoka u č. p. 26, odečet se nachází na levém břehu.

Ostrov (Vranečský potok)

Hlásný profil kat. C je ve správě obce. Umístěn je na mostním objektu na parcele 193.

Příbram (Litavka)

Hlásný profil kat. B je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Je umístěn nad mostem u hřiště Dukla Příbram na pravém břehu řeky.

Příbram (Příbramský potok)

Hlásný profil kat. C je ve správě města Příbram. Nachází se na pilíři můstku přes potok u ulice Ryneček.

Rožmitál pod Třemšínem C1 (Skalice)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci přes řeku Skalici ve Starém Rožmitálu nedaleko hřiště. Profil je vybaven čidlem na detekování výšky hladiny a zajišťuje rozesílání varovných sms zpráv. Provozovatelem hladinoměru je město Rožmitál pod Třemšínem.

Rožmitál pod Třemšínem C2 (Skalice)

Hlásný profil kat. C se nachází na Nádražní ulici u silničního mostu přes řeku Skalici v ř. km 42,75. Profil je vybaven čidlem na detekování výšky hladiny a zajišťuje rozesílání varovných sms zpráv. Provozovatelem hladinoměru je město Rožmitál pod Třemšínem.

Rožmitál pod Třemšínem C3 (Skalice) - nefunkční

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci přes řeku Skalici ve Starém Rožmitálu a je vybaven čidlem na detekování výšky hladiny. Hlásný profil je ve správě ORP Příbram.

Rožmitál pod Třemšínem C4 (Skalice) - nefunkční

Hlásný profil C4 se nachází na Nádražní ulici na silničním mostě přes řeku Skalici a je vybaven čidlem na detekování výšky hladiny. Hlásný profil je ve správě ORP Příbram.

Smolín (Líšnický potok)

V obci Smolotely se nachází na mostku přes Líšnický potok (u areálu pily) hlásný profil kat. C Smolotely. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a varovných sms, příjemcem sms zpráv je starosta obce Solenice.

Tochovice (Lázský potok)

Hlásný profil kat. C provozovaný městem Příbram se nachází v brodu u vodárny za hřištěm. Odečet je prováděn na ocelové trubce.

Tochovice (Modřejka)

Hlásný profil kat. C provozovaný městem Příbramí je umístěn u mostku za obecním úřadem (nedaleko č. p. 10). Odečet na pravém břehu.

Věšín (Věšínský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází u mostku pod Obecním úřadem Věšín a je vybaven čidlem na detekování výšky hladiny. Provozovatelem je obec Věšín.

Višňová (Kocába)

Odečet pod obcí u ČOV, na pilíři mostku přes potok.

Zadní Poříčí (Skalice)

Hlásný profil kat. B je umístěn poblíž mostu na pravém břehu Skalice v ř. km 35,43. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Vltavy, státní podnik - České Budějovice.