POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Příbram

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000760.00076
starting _require0.005650.00641
end _require7.0E-50.00648
starting _initRouter1.0E-50.00649
finishing _initRouter0.050530.05703
starting init0.006480.0635
finishing init0.060470.12397
starting postDispatch0.020540.14451
finishing postDispatch0.167510.31202
finish2.0E-50.31203