Hladinoměry - Rumburk

Horní Poustevna (Luční potok)
Jiříkov (Jiříkovský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na betonové mostní konstrukci v intravilánu města Jiříkov u domu s č. p. 4, naproti Městskému úřadu Jiříkov. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem dat a vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Platné pro úsek: intravilán města Jiříkov, Erlesbach-Neugersdorf, Friedersdorf, predikce průtoků na Sprévě (SRN). Provozovatelem hladinoměru je Ústecký kraj.

Lipová (Liščí potok)

Hlásný profil kategorie C Lipová (Liščí potok) se nachází na betonové mostní konstrukci (266-018), která je součástí komunikace II. třídy II/266 v intravilánu obce Lipová. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je Ústecký kraj.

Lobendava - jih (Luční potok)

Hlásný profil kategorie C Lobendava - jih (Luční potok) se nachází na mostní konstrukci u č. p. 111, která je součástí komunikace II/266 v jižní části intravilánu obce Lobendava. Vodoměrná stanice je složena pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity. Provozovatelem hlásného profilu je obec Lobendava.

Lobendava - sever (Luční potok)

Hlásný profil kategorie C Lobendava - sever (Luční potok) se nachází na betonové mostní konstrukci, která je součástí komunikace III/2671 v severní části intravilánu obce Lobendava. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem dat. Na levém mostním pilíři jsou vyznačeny stupně povodňové aktivity. Provozovatelem hlásného profilu je Severočeské sdružení obcí (SESO).

Mikulášovice (Mikulášovický potok)

Hlásný profil kategorie C Mikulášovice (Mikulášovický potok) se nachází na mostní konstrukci v intravilánu města Mikulášovice u domu s č. p. 318. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je Ústecký kraj.

Staré Křečany (Mandava)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostku ve východní části obce Staré Křečany nedaleko objektu č. p. 2. Provozovatelem hladinoměru je Ústecký kraj. 

Šluknov (Stříbrný potok)
Velký Šenov - Staré Hraběcí (Vilémovský potok)

Hlásný profil kategorie C Velký Šenov - Staré Hraběcí (Vilémovský potok) se nachází na silničním mostě v ř. km 10,02 v části obce Staré Hraběcí. Hlásný profil je složen z ultrazvukového hladinoměrného čidla s automatickým odesíláním dat a vodočetné latě. Provozovatelem hlásného profilu je Ústecký kraj, který v nejbližší době provede instalaci hlásného profilu.

Velký Šenov - u průmyslové zóny města (Vilémovský potok)

Hlásný profil kategorie C Velký Šenov - u průmyslové zóny města (Vilémovský potok) se nachází na mostní konstrukci v intravilánu města Velký Šenov u průmyslové zóny na p. č. 307/1. Hlásný profil je složen pouze z vodočetné latě. Neodesílá data a ani nemá stanoveny stupně povodňové aktivity. Provozovatelem hlásného profilu je město Velký Šenov.

Velký Šenov (Vilémovský potok)

Hlásný profil kategorie C Velký Šenov (Vilémovský potok) se nachází na jih od průmyslové zóny v intravilánu města Velký Šenov na Vilémovském potoce v ř. km 6,74. Hlásný profil je složen z ultrazvukového hladinoměrného čidla s automatickým odesíláním dat a vodočetné latě. Provozovatelem hlásného profilu je Ústecký kraj.

Vilémov (Vilémovský potok)

Hlásný profil kategorie C Vilémov (Vilémovský potok) se nachází na silničním mostě v ř. km 4,25 u budovy s č. p. 132 v intravilánu obce Vilémov. Hlásný profil je složen pouze z vodočetné latě s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Provozovatelem hlásného profilu je obec Vilémov.