Hladinoměry - Sedlčany

Kvašťov (Prčický potok)

Mostní konstrukce přes Prčický potok v místní části Kvašťov. Hlásný profil je ve správě města Sedlec-Prčice. Jedná se o hladinoměrné čidlo a vodočetnou lať.

Měšetice (Sedlecký potok)

Profil je umístěn na mostě v Měšeticích u č. p. 18. Stupně povodňové aktivity jsou barevně vyznačeny na vodočetné lati umístěné na pilíři mostu. Provozovatelem je město Sedlec-Prčice.

Nechvalice (Počepický potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s ultrazvukovou sondou je umístěno na Počepickém potoce v obci Nechvalice v areálu ČOV (parcela č. 104). Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Počepice. O vývoji povodňové situace informuje povodňový orgán ORP Sedlčany. Provozovatelem je obec Počepice. 

Počepice (Počepický potok)

Vodočetná lať je umístěna na mostě přes Počepický potok v Počepicích nad rybníkem. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Počepice. Informace dále předává povodňovému orgánu ORP Sedlčany. Provozovatelem je obec Počepice. 

Uhřice (Sedlecký potok)

Hlásný profil Uhřice (Sedlecký potok) se nachází na Sedleckém potoku v místní části Uhřice. Mostní konstrukce je v majetku města. Hlásný profil je ve správě města Sedlec-Prčice