Srážkoměry - Sedlčany

Jesenice - Doublovičky

Srážkoměr je umístěn na budově vodojemu v obci Jesenice, v místní části Doublovičky (parcelní číslo 218). Provozovatelem srážkoměru je obec Jesenice.

Nechvalice

Automatická srážkoměrná stanice je umístěna na pozemku ČOV v obci Nechvalice (parcela č. 104). Srážkoměr je nevyhřívaný. Provozovatelem je obec Počepice.