Hladinoměry - Sokolov

Lomnice (Lomnický potok)

Hlásný profil kategorie C Lomnice (Lomnický potok) se nachází na opěrné zídce u mostní konstrukce v ř. km 2,776 na sever od obecního úřadu obce Lomnice. Hlásný profil sestává pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity. Provozovatelem hlásného profilu je obec Lomnice.

Oloví (Svatava)

Hlásný profil kategorie C Oloví (Svatava) se nachází na mostě přes vodní tok Svatava nedaleko obecního úřadu obce Oloví. Součástí hlásného profilu je pouze ultrazvukové hladinoměrné čidlo. Provozovatelem hlásného profilu je obec Josefov.

Svatava (Svatava)

Hlásný profil kategorie A Svatava (Svatava) se nachází cca 100 m pod silničním mostem v obci Svatava na levém břehu vodního toku Svatava. Hlásný profil je složen z automatického hladinoměrného čidla a vodoměrné latě. Provozovatelem hlásného profilu je Povodí Ohře Chomutov.