Srážkoměry - Sokolov

Citice

Srážkoměrná stanice Citice se nachází se na levém břehu vodního toku Ohře v intravilánu obce Citice. Srážkoměrná stanice je uzpůsobena pro celoroční měření srážek a je ve vlastnictví podniku Povodí Ohře, s. p.

Lomnice

Srážkoměrná stanice se nachází v severozápadní části katastru obce Lomnice na sloupu nízkého napětí. Srážkoměrná stanice je nevyhřívaná, to znamená, že slouží k měření srážek pouze ve vegetačním období. Srážkoměrná stanice je provozována obcí Lomnice.

Luby

Srážkoměrná stanice se nachází v severní části intravilánu města Luby. Srážkoměrná stanice je uzpůsobena pro celoroční měření srážek a je provozována Povodím Ohře s. p.

Nové Sedlo

Srážkoměrná stanice se nachází na budově městského úřadu Nové Sedlo v jižní části města. Srážkoměrná stanice je uzpůsobena pro celoroční měření srážek a je provozována městem Nové Sedlo.

Šindelová (Obora)

Srážkoměrná stanice se nachází v území obce Šindelová. Srážkoměrná stanice je uzpůsobena pro celoroční měření srážek a je ve vlastnictví ČHMÚ Plzeň.

Tatrovice

Srážkoměrná stanice se nachází pod hrází vodní nádrže Tatrovice na východním okraji intravilánu obce Tatrovice. Srážkoměrná stanice je provozována společností Ekonord s. r. o. 

VD Horka

Srážkoměrná stanice se nachází na kopci nedaleko vodního díla Horka v území obce Nový Kostel. Srážkoměrná stanice měří celoroční srážeky. Jejím majitelem a provozovatelem je  Povodí Ohře, státní podnik.