Hladinoměry - Šumperk

Bukovice (Losinka)

Ultrazvukové hladinoměrné čidlo se nachází na mostě mezi ulicemi Zadní a Bukovickou u č. p. 275. Jedná se o hlásný profil kat. C. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Místní část Bukovice dále varuje obec Velké Losiny, které se nachází pod místní částí na toku Losinka a ORP Šumperk. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Dolní Morava (Morava)

Hladinoměr kat. C je umístěn na silničním mostě v přilehlé části jižně od obce Dolní Morava. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Malá Morava. Obec Malá Morava, která je provozovatelem, dále varuje město Hanušovice, které se nachází níže na toku pod obcí a příslušné ORP (Šumperk). Provozovatelem hladinoměru je obec Malá Morava.

Kouty nad Desnou - Annín (Hučivá Desná)

Ultrazvukové hladinoměrné čidlo na Hučivé Desné se nachází na železo - betonovém mostě u Půra. Jedná se o hlásný profil kat. C. Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci u objektu č. p. 17 v místní části Annín. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Velké Losiny a obce Rapotín a Vikýřovice, které se nachází na toku Desné pod obcí a ORP Šumperk. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Loučná nad Desnou - Rejhotice (Desná)

Ultrazvukové hladinoměrné čidlo na Desné se nachází na mostě mezi č. p. 54 a 162 v místní části Rejhotice. Jedná se o hlásný profil kat. C. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje obec Velké Losiny a obce Rapotín a Vikýřovice, které se nachází na toku Desné pod obcí a ORP Šumperk. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Mostkov (Oskava)

Hlásný profil kat. C se nachází v jihovýchodním cípu katastrálního území obce Mostkov na mostě (č. 44631-5) směrem k Dolní Libině. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a vodočetnou latí s vyznačenými SPA.
SPA jsou platné pro úsek: od hlásného profilu po soutok s Mladoňovským potokem. Provozovatelem profilu je obec Libina.

Petrov nad Desnou - Terezín 8. HP (Desná)

V Petrově nad Desnou v místní části Terezín se na mostě u Modlitebny nachází hlásný profil kat. C, Petrov nad Desnou - Terezín 8. HP (Desná). Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje SDH a PK Petrov nad Desnou. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Rapotín (Holubí potok)

Hlásný profil kategorie C na Holubím potoce na pomezí obcí Rapotín a Vikýřovice, sloužící k vizuální kontrole a vyhlašování SPA. Provozovatelem je obec Rapotín.

Rapotín (Losinka)

Hlásný profil kategorie C na Losince na mostě č. 44-031 v obci Rapotín, sloužící k vizuální kontrole a vyhlašování SPA. Provozovatelem je obec Rapotín.

Rapotín (Rejchartický potok)

Hlásný profil kategorie C na Rejchartickém potoce na mostě 11-095, sloužící k vizuální kontrole a vyhlašování SPA. Provozovatelem je obec Rapotín.

Sklené (Malá Morava)

Hladinoměr je umístěn na silničním mostě v místní části Malá Morava - Sklené. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Malá Morava. Obec Malá Morava, která je provozovatelem, dále varuje město Hanušovice, které se nachází níže na toku pod obcí a dále varuje příslušné ORP (Šumperk).

Sobotín (Merta)

Na území obce Sobotín se na Mertě nachází hlásný profil kat. C (staničení ř. km 4,000 – hladinoměrné čidlo s přenosem dat). Provozovatelem je ČHMÚ Ostrava.

Sobotín - Rudoltice 7. HP (Klepáčovský potok)

V části obce Sobotín - Rudoltice se na mostu (soutok Rudoltického a Klepáčovského potoka u nemovitostí č. p. 107 a 133) nachází hlásný profil kat. C, Sobotín - Rudoltice 7. HP (Klepáčovský p.). Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Náhradní pozorování za povodně provádí jednotka SDH a PK Sobotín. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Staré Město (Krupá)

Hlásný profil kategorie B ve Starém Městě ve formě ultrazvukové sondě na mostě ev.č. 44646-2. 

Sudkov 1a (Desná)

Hladinoměrné čidlo se nachází v obci Sudkov.  Čidlo je umístěné před omezovacím objektem na toku Desné. Provozovatelem stanice je LVS MR Postřelmovsko. 

Sudkov 1b (Desná)

Hladinoměrné čidlo se nachází v obci Sudkov. Čidlo je umístěné za omezovacím objektem na toku Desné. Provozovatelem stanice je LVS MR Postřelmovsko.

Sudkov 2 (obtok ochranné hráze)

Hladinoměrné čidlo umístěné na obtoku ochranné hráze kolem obce Sudkov. Provozovatelem stanice je LVS MR Postřelmovsko. 

Sudkov 3 (Křivecký potok)

Hladinoměrné čidlo umístěné na mostní konstrukci na Křiveckém potoce.

Velké Losiny (Račinka)

Ultrazvukové čidlo se nachází na mostu přes Račinku na ulici Lázeňská poblíž budovy s č. p. 314. Jedná se o hlásný profil kat. C. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil slouží především pro výstrahu obce Velké Losiny. Obec dále informuje o vývoji ORP Šumperk. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje SDH a PK Velké Losiny. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Vernířovice (Merta)

Hlásný profil kategorie B ve správě ČHMÚ. Jedná se o ultrazvukovou sondu na mostě ev.č. 4501-2

Vernířovice 5. HP - horní (Merta)

Při vstupu Merty do Vernířovic se na mostě u Adamcovi zatáčky nachází (u č. p. 164) hlásný profil kat. C, Vernířovice 5. HP C (Merta), který slouží k indikaci vod vstupujících do obce od pramenů Merty z východu. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje Jednotka SDH a PK obce Vernířovice. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Vernířovice 6. HP - střed (Merta)

Ve středu obce Vernířovice se na zrekonstruovaném mostě (u č. p. 112) nachází hlásný profil kat. C, Vernířovice 6. HP C (Merta), který slouží k indikaci Merty po soutoku s Kamenitým a Ztraceným potokem. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat a zasíláním varovných sms. Náhradní pozorování za povodně zajišťuje SDH a PK obce Vernířovice. Provozovatelem je SO Údolí Desné.