Srážkoměry - Šumperk

Branná

Srážkoměrná stanice ČHMÚ Branná se nachází v katastrálním území Nové Losiny obce Jindřichov.

Hanušovice

Nevyhřívaná srážkoměrná stanice ve správě města Hanušovice je umístěna na betonovém sloupu u č. p. 189 v údolí Hanušovického potoka.

Jindřichov

Srážkoměrná stanice Povodí Moravy.

Libina

Srážkoměrná stanice je umístěna na obecní budově ve východní části obce v katastru Horní Libina, na parcele č. 3082. Majitelem a provozovatelem srážkoměru je obec Libina.

Loučná nad Desnou - Annín

Srážkoměrná stanice ve správě SO Údolí Desné se nachází u koryta toku Hučivé Desné.

Podlesí (Malá Morava)

Srážkoměr je umístěn na střeše sportovních šaten u fotbalového hřiště v místní části Malá Morava - Podlesí. Srážkoměr obce Malá Morava je vyhřívaný a umožňuje celoroční provoz.

Rejchartice

Stanice je umístěna na sloupu el. vedení naproti OÚ Rejchartice a je vybavena automatickým odesíláním dat a výstražných sms. Stanice monitoruje srážkovou činnost v oblasti Červeného vrchu, Smrku a Městských skal. Provozovatelem je SO Údolí Desné.

Sklené (Malá Morava)

Srážkoměr je umístěn na autobusové zastávce v místní části Malá Morava - Sklené. Stanice je ve správě obce Malá Morava.