Hladinoměry - Teplice

Bžany (Luční potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostu u autobusové zastávky v místní části Mošnov. Platnost SPA: Bžany, Hradiště až po soutok s Bílinou (revize SPA proběhla v říjnu 2014). Provozovatelem stanice je Krajský úřad Ústeckého kraje.

Bžany - mostek v Lhenicích (Luční potok)

Pomocný hlásný profil kat. C se nachází v místní části Lhenice na mostu u č. p. 12. Provozovatelem hladinoměru je obec Bžany. Profil nemá stanoveny SPA. Orientační způsob zjištění SPA:
I. SPA - dosaž. 1/2 výšky profilu, tj. cca 50 cm pod mostem,
II. SPA - hladina se blíží most. konstrukci, voda vybřežuje,
III. SPA - voda zaplavuje mostní konstrukci, vybřežuje, přetéká přes vozovku, přibližuje se k vodárně.

Bžany - most ve Lbíně (Bílina)

Pomocný hlásný profil kat. C se nachází v místní části Lbín u silničního mostu u objektu č. p. 39. Provozovatelem hladinoměru je obec Bžany. Profil nemá stanoveny SPA. Orientační způsob zjištění SPA:
I. SPA - dosažení dolní hrany úkosu na vtokové straně pilíře mezi prvním a druhým polem zprava,
II. SPA - dosažení vrcholu klenby levého krajního pole mostu, naplněná břehová kapacita,
III. SPA - dosažení vrcholu klenby, protékání vedl. otvory v inundaci, inundace je zatopená.

Bžany - most v Lysci (Bílina)

Pomocný hlásný profil kat. C se nachází v místní části Lysec na mostu za č. p. 13. Provozovatelem hladinoměru je obec Bžany. Profil nemá stanoveny SPA. Orientační způsob zjištění SPA:
I. SPA - dosažení 1/2 výšky klenby, voda vybřežuje,
II. SPA - dosažení asi 3/4 výšky klenby,
III. SPA - dosažení vrcholu klenby, voda protéká vedlejšími otvory v levobřežní inundaci, inundace je zatopená.

Bžany - propustek v Bžanech (Luční potok)

Pomocný hlásný profil kat. C ve správě obce se nachází na silnici spojující obce Ohníč a Žalany u č. p. 35. Provozovatelem hladinoměru je obec Bžany. Profil nemá stanoveny SPA. Orientační způsob zjištění SPA:
I. SPA - dosažení asi 1/2 výšky profilu, tj. 50 cm pod stropem,
II. SPA - voda je 10 cm pod stropem propustku, zatápí pěší lávku,
III. SPA - zatopení propustku, vzdutí, přetok přes vozovku, zatopení dvorku a domu přes propustkem.

Bžany - propustek v Hradišti (Luční potok)

Pomocný hlásný profil kat. C se nachází v místní části Hradiště na propustku u č. p. 36. Provozovatelem hladinoměru je obec Bžany. Profil nemá stanoveny SPA. Orientační způsob zjištění SPA:
I. SPA - dosaž. 1/2 výšky propustku (na vtoku), tj. 50 cm pod stropem,
II. SPA - koryto vyplněno, vzdouvání vody ke stropu propustku,
III. SPA - voda vystupuje ke stropu propustku, zatápí silnici a přilehlé domy.

Bžany - zatrubnění v Mošnově (Luční potok)

Pomocný hlásný profil kat. C se nachází v místní části Mošnov na propustku u č. p. 33. Provozovatelem hladinoměru je obec Bžany. Profil nemá stanoveny SPA. Orientační způsob zjištění SPA:
I. SPA - zapl. 1/2 trub. profilu odtok. trouby DN 1 200 mm,
II. SPA - zaplněn celý profil odtokové trouby,
III. SPA - dosažení výšky cca 30 cm pod korunou čela vtoku, začíná vybřežovat.

Dubí (Bystřice)

Hlásný profil kat. C ve správě SESO se nachází na mostě na silnici I/8 nad štěrkovou přehrážkou.

Hrob II. (Domaslavický potok)
LG Všechlapy - odtok (Bouřlivec)

Hlásný profil kat. C se nachází na pravém břehu vodního toku Bouřlivec v západní části intravilánu obce pod vodní nádrží Všechlapy. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Ohře, státní podnik - Závod Chomutov.

Proboštov (Modlanský potok)
Rtyně nad Bílinou (Bílina)

Pomocný hlásný profil kat. C ve správě obce Rtyně nad Bílinou je umístěn na pilíři klenbového mostu u objektu č.p. 30.

Rtyně nad Bílinou, Velvěty (Bílina)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Rtyně nad Bílinou je umístěn na mostu přes Bílinu v části Velvěty na parcele č. 646/46. Vodočetná lať je vysoká 3 m. Hladinoměr přenáší data.

TE-06 - Krupka I. (Zalužanský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě na ulici 1. Máje/silnici č. II/253 přes Zalužanský potok (8,86 ř. km). Provozovatelem je Severočeské sdružení obcí. Profil je vybaven automatickým měřením vodních stavů. 

TE-07 - Krupka IV. (Krupský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostku na ulici Husitská přes Krupský potok (3,383 ř. km). Provozovatelem je Severočeské sdružení obcí. Profil je vybaven automatickým měřením vodních stavů.

TE-10 - Krupka II. (Unčínský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostku lesní cesty přes Unčínský potok (3,086 ř. km). Provozovatelem je Severočeské sdružení obcí. Profil je vybaven automatickým měřením vodních stavů. 

TE-11 - Krupka III. (Maršovský potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na mostě na ulici Nad Tratí přes Maršovský potok (3,288 ř. km). Provozovatelem je Severočeské sdružení obcí. Profil je vybaven automatickým měřením vodních stavů.

Zabrušany - VD Všechlapy

Zabrušany - VD Všechlapy je hlásný profil kategorie C, jedná se o vodoměrnou lať nacházející se na věži VD Všechlapy u hráze. Provozovatelem profilu je POH - Závod Chomutov.