Srážkoměry - Teplice

Rtyně nad Bílinou

Srážkoměrná stanice je umístěna na vodárenském objektu v části obce Sezemice na parcele č. 251 (katastrální území Velvěty).  Provozovatelem srážkoměru je Severočeská vodárenská společnost, a. s.

Teplice

Srážkoměrná stanice ve správě ČHMÚ Ústí nad Labem je součástí automatizované klimatologické stanice a nachází se u Masarykovy třídy mezi č. p. 199 a 439.

VD Všechlapy

Srážkoměrná stanice je součástí monitoringu VD Všechlapy v obci Zabrušany. Stanice je umístěna v blízkosti hráze vodní nádrže SZ od intravilánu Zabrušan. Provozovatelem srážkoměru je Povodí Ohře, státní podnik.