Hladinoměry - Vrchlabí

Černý Důl - 2 (Čistá)

Hlásný profil kat. C Černý Důl - 2 (Čistá) se nachází na návodní straně mostu pro přístup na pozemek č. 123/1 k.ú. Čistá v Krkonoších. Profil je vybaven vodočetnou latí, hladinoměrným čidlem s automatickým odesíláním dat a výstražných sms zpráv.

Dolní Branná (Sovinka)

Hlásný profil kategorie C - Dolní Branná (Sovinka) se nachází na mostní konstrukci přes tok Sovinka nedaleko č.p. 195.

Hostinné (Čistá)

Hlásný profil Hostinné (Čistá) je umístěn u parkoviště nám. Obránců Míru, pravý břeh. Limnigrafická stanice je vybavena automatickým odesíláním dat a vodočetnou latí.

Hostinné KRPA (Labe)

Hlásný profil kat. C. Hostinné KRPA (Labe) se nachází v areálu Krkonošských papíren na levém břehu.

Hostinné - Labská fortna (Labe)

Hlásný profil kat. C Hostinné - Labská fortna (Labe) se nachází na mostním pilíři ul. Labská fortna. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil monitoruje hlídková službě města Hostinné.

Labská (Labe)

Hlásný profil kategorie A - Labská (Labe) se nachází pod VD Labská.

Prosečné (Malé Labe)

Hlásný profil Povodí Labe, státní podnik

Rudník (Čistá)

Hlásný profil kat. B Rudník (Čistá) se nachází v obci Rudník v areálu firmy Avon na levém břehu. 

Rudník před OÚ (Luční Potok)

Hlásný profil kat. C Rudník před OÚ (Luční potok) se nachází na přístupovém mostě k OÚ Rudník. Hlásný profil je vybaven automatickým odesíláním dat a varovných sms zpráv. Profil je ve správě obce Rudník