POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Vrchlabí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.000880.00088
starting _require0.00330.00418
end _require8.0E-50.00425
starting _initRouter1.0E-50.00426
finishing _initRouter0.058270.06253
starting init0.004970.06751
finishing init0.059650.12715
starting postDispatch0.021840.14899
finishing postDispatch0.163780.31277
finish2.0E-50.31278