POVODŇOVÝ PLÁN SO ORP Vrchlabí

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Č. j.: ; ze dne
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze
offline verze
digitalizovaná verze
databáze POVIS
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i
MilestoneDiffCumulative
starting _initView00
starting _initDb0.006350.00635
starting _require0.004720.01107
end _require7.0E-50.01114
starting _initRouter1.0E-50.01115
finishing _initRouter0.056370.06752
starting init0.00960.07712
finishing init0.057570.13469
starting postDispatch0.022240.15693
finishing postDispatch0.242540.39947
finish1.0E-50.39948