Hladinoměry - Znojmo

Dyjákovice (Dyje)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C se nachází na silničním mostě přes řeku Dyji u obce Dyjákovice. Obec Dyjákovice dále varuje obce Hevlín a Nový Přerov, které se nacházejí na toku Dyje pod obcí. Provozovatelem je obec Hevlín.

Hevlín-pole (Dyje)

Automatický hladinoměr kategorie C je umístěn v inundaci řeky Dyje, na jejím levém břehu, ve vzdálenosti asi 1800 m od jejího koryta. Hladinoměr slouží ke včasnému varování obyvatel obce Hevlín při rozlití řeky Dyje do nivy nad obcí. Provozovatelem je obec Hevlín.

Jevišovice (Jevišovka)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází v Jevišovicích na silničním mostě přes Jevišovku. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje PO města Jevišovice. Informace dále předává PO ORP Znojmo a obcím Černín a Vevčice.

Kuchařovice (Dobšický p.)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostě přes Dobšický potok v ulici Na Hladově. Provozovatelem je obec Suchohrdly.

Oleksovice (Skalička)

Hlásný profil kat. C, který se nachází na silničním mostě č. 3971-2 přes vodní tok Skalička v blízkosti fotbalového hřiště. Vodoměrná stanice je umístěna na povodní straně mostu. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí a vodočetným čidlem s automatickým odesíláním dat a SMS zpráv.

Strachotice (Daníž)

Automatický hlásný profil kat. C je umístěný na mostě přes potok Daníž v jižní části katastru obce Strachotice. Provozovatel dále předává informace o vývoji situace obci Jaroslavice a příslušné ORP (Znojmo).Provozovatelem je SO Dyje.

Tasovice (Dyje)

Automatické hladinoměrné čidlo je umístěno na mostě přes řeku Dyji, v ř. km 23,15 v obci Tasovice. Provozovatelem je SO Dyje.