Srážkoměry - Znojmo

Černín

Srážkoměr je instalován v oploceném areálu výrobního družstva.

Hevlín

Automatická srážkoměrná stanice se nachází na střeše obecního úřadu v obci Hevlín. Provozovatelem je obec Hevlín.

Horní Dunajovice

Srážkoměrná stanice obce Horní Dunajovice je umístěna severozápadně od zastavěného území obce na vrchu Šibeniční kopec na střeše vodárenského objektu. Jedná se o nevyhřívanou stanici se záchytnou plochou 200 cm2.

KS Vranov

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Vranov nad Dyjí, ve skalním útvaru Hamerské vrásy. Srážkoměr spravuje Povodí Moravy, s. p.

KS Znojmo

Srážkoměrná stanice se nachází ve městě Znojmo - Staré Město, za domem č. p. 67/20. Srážkoměr je pod správou Povodí Moravy, s. p.

Mikulovice

Automatická srážkoměrná stanice městyse Mikulovice se nachází na budově u fotbalového hřiště v Mikulovicích.

Oleksovice

Srážkoměrná stanice městyse Oleksovice je umístěna v oploceném areálu ČOV Oleksovice, který se nachází západně od intravilánu městyse. Jedná se o nevyhřívanou srážkoměrnou stanici se záchytnou plochou 200 cm2.

Podhradí

Srážkoměrná stanice se nachází v blízkosti jezu ve východní části obce Podhradí nad Dyjí.

VD Výrovice

Srážkoměrná stanice ve správě Povodí Moravy, s. p. se nachází u vyústění Jevišovky z vodního díla Výrovice, přibližně 2 km od intravilánu obce Výrovice.