Hladinoměry - Středočeský

Bakov nad Jizerou (Jizera)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ. Hladinoměr je umístěn na pravém břehu řeky při ústí říčky Bělé.

Benešov (Benešovský potok)

HP kategorie C Benešov (Benešovský potok)
Provozovatel: Město Benešov
Profil je vybaven automatickým čidlem s možností odesílání aktuálního stavu a vodočetnou latí.
Profil je umístěn na Benešovském potoce u kynologického cvičiště.

Benešov - Radíkovice (Benešovský potok)

HP kategorie C Benešov -  Radíkovice (Benešovský potok)
Provozovatel: Město Benešov
Profil je vybaven automatickým čidlem s možností odesílání aktuálního stavu a vodočetnou latí.
Profil je umístěn na Benešovském potoce u dostihového areálu.

Beroun (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ umístěný na pravém břehu řeky Berounky ve městě Beroun. Stanovené SPA jsou platné pro úsek Beroun - ústí Berounky.

Beroun (Litavka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ umístěný na pravém břehu řeky Litavky ve městě Beroun. Stanovené SPA jsou platné pro úsek Beroun - ústí Litavky.

Bohutín (Litavka)

Hlásný profil kat. C je ve správě obce. Nachází se pod soutokem Litavky s Pilským potokem, odečet na pravém břehu.

Bošice - Svojšice (Bečvárka)

Hlásný profil kat. C se nachází v Bošicích (část obce Svojšice) na mostě u domu č. p. 55. Profil je osazen hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Bošice - Svojšice až Žabonosy. Majitelem a provozovatelem stanice je DSO Pečecký region.

Brandýs nad Labem (Labe)

Hlásný profil kategorie C je umístěn pod jezem na pravém břehu v Brandýse nad Labem-Stará Boleslav. Hlásný profil je ve správě ČHMÚ Praha.

Bratkovice (Litavka)

Hlásný profil kat. C je ve správě obce Čenkov. Nachází se na mostní konstrukci přes Litavku na parcele č. 680 v katastrálním území Dominikální Paseky.

Březina (Žehrovka)

Hlásný profil kategorie C je umístěn ca 500 m od ústí Žehrovky.

Březnice (Skalice)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostu přes Skalici na ul. 9. května (u Kottova mlýna). Profil neumožňuje odesílání varovných sms zpráv ani online přenos, je vybaven vodočetnou latí. Údaje o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise města Březnice povodňovým komisím obcí Myslín a Počaply a města Mirovice. Provozovatelem hladinoměru je město Březnice.

Bykoš (bezejmenný tok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostku přes bezejmenný tok naproti obecnímu úřadu v obci Bykoš. Profil monitoruje a provozuje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Povodňová komise obce Bykoš. Provozovatelem hladinoměru je LVS Suchomasty a Bykoš.

Bykoš (Suchomastský potok)

Hlásný profil s barevnými značkami stupňů povodňové aktivity je pod mostem přes Suchomastský potok. Kontrolu provádí hlídková služba obce Bykoš a informace předává předsedovi povodňové komise.

Bystřice (Konopišťský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na přelivu hráze Opřetického rybníka. Hladinoměr se skládá z vodoměrné stanice a vodočetné latě. Platnost SPA pro úsek toku: od hlásného profilu po Splavský rybník v dolní části města Bystřice. Objekt je v majetku firmy Líšno, a. s. a provozovatelem hladinoměru je město Bystřice.

Církvice (Výrovka)

Hlásný profil kat. C ve správě Dobrovolného svazku obcí Pečecký region je umístěn na mostu č. 33333-3 u objektu č. p. 50 v k. ú. Nesměň u Zásmuk. Zařízení je ukotveno do betonové zdi zábradlí.

C2 Kladno- Kamenné Žehrovice

Hlásný profil kat. C je ve serávě města Kladno. Jedná se o ultrazvukové čidlo umístěné na konstrukci mostu v obci Kamenné Žehrovice v blízkosti výtoku Loděnice z Turyňského rybníka.

C2 Říčany (Říčanský p.)

Hlásný profil se nachází na mostu v ulici Hluboká, nad vodním dílem Marvánek. 

C3 Říčany (Pitkovický p.)

Hlásný profil se nachází v obci Voděrádky na mostku ul. Zámecká.

Čenkov (Litavka)

Hlásný profil kat. A je ve správě ČHMÚ. Vodočetná lať a hladinoměrné čidlo jsou na levém břehu Litavky, u vjezdu do firmy Kostal Kontakt Systeme GmbH.

Český Brod (Šembera)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Labe, státní podnik se nachází v Českém Brodě na mostku poblíž koupaliště, pravý břeh.

Český Šternberk (Sázava)

Hlásný profil kat. B se nachází v obci Český Šternberk. Provozovatelem je obec Český Šternberk.

Čisovice (Bojovský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostku přes Bojovský potok u čp. 155 v obci Čisovice. Profil je vybaven automatickým přenosem dat a zasíláním varovných SMS zpráv. Provozovatel je obec Čisovice. 

Daleké Dušníky (Kocába)

Hladinoměr kategorie B leží na silničním mostu přes řeku Kocábu v katastru obce Daleké Dušníky. Provozovatelem je OÚ Daleké Dušníky.

Davle (Vltava)

Hlásný profil kategorie C Davle (Vltava) se nachází na mostní konstrukci lávky pro pěší přes Vltavu, spojující ulice Nábřeží a Jílovská. Provozovatelem je městys Davle.

Dobříš (Trnovský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na silničním mostu nad městem. Provozovatelem je MěÚ Dobříš. Profil je vybaven vodočetnou latí a monitoruje jej hlídková služba města. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny jsou členové povodňové komise města. 

Dobšice, Cidlina

Na mostě přes Cidlinu se nachází odečet na mostním pilíři (sil. III/32812)

Doubravčany (Výrovka)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostě silnice č. I/31 přes Výrovku v Doubravčanech (místní části města Zásmuky). Profil je osazen hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Kóta nuly vodočtu je 278,65 m n. m.
Majitelem a provozovatelem je obec Klášterní Skalice.

Dráteník (Červený potok)

Hladinoměrná stanice Dráteník (Červený potok) se nachází na hrázi rybníka. Profil monitoruje hlídková služba městysu. Městys dále varuje město Hořovice, které se nachází na toku Červený potok pod městysem a ORP Hořovice.
I. SPA - 416,95 m n. m.
II. SPA - 417,05 m n. m.
III. SPA - 417,11 m n. m.

Družec (Loděnice)

Hlásný profil kat. C se nachází na ul. Hlavní v obci Družec na levém břehu Loděnice. Hlásný profil je vybaven 3 značkami (zelená, žlutá, červená) na opěrné zdi. Stupně povodňové aktivity se odečítají se shora dolu. Hlásný profil monitoruje hlídková služba obce Družec.

Dubenec (Bytízský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na ocelovém sloupku v bezprostřední blízkosti Bytízského potoka, protiproudně na začátku zastavěného území obce Dubenec

Horky nad Jizerou (Jizera)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat se nachází na konstrukci mostu přes Jizerou v obci Horky nad Jizerou.

Hořovice (Červený potok)

Vodočetná lať a hladinoměrné čidlo na pravém břehu Červeného potoka, u tenisových kurtů

Hředle (Stroupínský potok)

Vodočetná lať a hladinoměrné čidlo na pravém břehu Stroupinského potoka, u statku nad obcí Hředle

Chedrbí (Klejnárka)

Na pravém břehu u mostu na místní komunikaci pod soutokem s Paběnickým potokem. Provozovatelem je obec Chedrbí.

Chotutice (Výrovka)

Hlásný profil kat. C se nachází na ulici K Zastávce na levobřežním pilíři železničního mostu přes řeku Výrovku. Na mostě jsou barevně vyznačeny značky jednotlivých SPA.
Majitelem a provozovatelem profilu je DSO Pečecký region.

Jankov (Chotýšanka)

Vodoměrná stanice a vodočetná lať se nachází na mostě přes Chotýšanku mezi rybníkem Roháč a Pilským rybníkem, most je ve vlastnictví obce. HP je kategorie C a je ve správě obce Jankov.

Jesenice - lať (Sedlecký potok)

Vodočetná lať je umístěna ve vzdálenosti 160 metrů protiproudně od hladinoměru kat. C Jesenice, Sedlecký potok, na mostní konstrukci u č. p. 18. Profil monitoruje hlídková služba obce. Dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Sedlčany, které se nachází na Sedleckém potoku pod obcí a ORP Sedlčany. Provozovatelem je obec Jesenice.

Jesenice (Sedlecký potok)

Automatické hladinoměrné čidlo je umístěno na mostní konstrukci přes Sedlecký potok v obci Jesenice, v blízkosti č. p. 57 a 55. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Sedlčany, které se nachází na Sedleckém potoku pod obcí a ORP Sedlčany. Provozovatelem je obec Jesenice.

Kácov (Sázava)

Hlásný profil kat. B se nachází v obci Kácov. Provozovatelem je ČHMÚ Praha.

Kamenný Přívoz (Sázava)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostě č. 105-009 v obci Kamenný Přívoz na parcele č. 115 na řece Sázavě, přibližně 6 km protiproudně od obce Hradištko. Jedná se o automatické hladinoměrné čidlo s vodočetnou latí, vybavené automatickým sběrem dat. Hlásný profil spravuje obec Hradištko. Obec dále varuje město Jílové u Prahy (místní části Luka pod Medníkem, Žampach), obec Hradištko, které se nachází dále na vodním toku Sázava a dále ORP Černošice.

Komárov (Červený potok)

Hladinoměrná stanice Komárov (Červený potok) se nachází blízko č. p. 501. Profil monitoruje hlídková služba městysu, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Městys dále varuje město Hořovice, které se nachází na toku Červený potok pod městysem a ORP Hořovice.

Komárov (Červený potok) - B

Hlásný profil kat. B s vodočetnou latí. Platnost SPA Komárov - Hořovice. Provozovatel stanice Úřad městyse Komárov.

Komárov (Jalový potok)

Vodočetná lať Komárov (Jalový potok) se nachází na přemostění blízko č. p. 197. Profil monitoruje hlídková služba městysu. Městys dále varuje město Hořovice, které se nachází na toku Jalový potok pod městysem a ORP Hořovice.

Kostelec nad Labem (Labe)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha umístěný pod mostem na pravém břehu řeky Labe v Kostelci nad Labem.

Kouřim (Výrovka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na středové klenbě mostu ulice Kolínská v blízkosti domu č. p. 219. Profil je osazen hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Zařízení je ukotveno do zábradlí.
Majitelem a provozovatelem je DSO Pečecký region.

Kralupy nad Vltavou (Knovízský potok)
Kralupy nad Vltavou (Zákolanský potok)

Hladinoměr kat. C, který se nachází na mostě na ulici Smetanova v ř. km 0,4. Provozovatelem je město Kralupy nad Vltavou.

Krusičany (Tloskovský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v obci Krusičany u č. p. 21.

Kvašťov (Prčický potok)

Mostní konstrukce přes Prčický potok v místní části Kvašťov. Hlásný profil je ve správě města Sedlec-Prčice. Jedná se o hladinoměrné čidlo a vodočetnou lať.

Květnice (Výmola)

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na mostu přes Výmolu v obci Květnice. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňová komise obcím ležícím níže na toku.

LG Jesenice u Sedlčan (Sedlecký potok)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na mostu 120-002 na Sedleckém potoku v intravilánu obce Jesenice. Hladinoměr je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

LG odtok VD Láz (Litavka)

Hlásný profil kat. C je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Umístěn je v lese pod hrází v. n. Láz.

LG Pikovice (Sázava)

Limnigraf Povodí Vltavy, státní podnik. Hlásný profil nemá stanovené SPA.

Liblín (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Plzeň automaticky přenáší data, je umístěn na ř. km 101,3 vodního toku Berounka. Pozorování SPA je možné z mostu. Limnigrafickou stanici doplňuje srážkoměr. Průměrný roční průtok činí 30,20 m3/s.

Loděnice (Loděnice)

Hlásný profil kategorie B Loděnice (Loděnice) se nachází v obci Loděnice nad silničním mostkem pod dálnicí, na pravém břehu. Provozovatelem profilu je ČHMÚ Praha. Platnost SPA je pro úsek toku: Loděnice - ústí Loděnice. 

Měchenice - ul. Hlavní (Bojovský potok)

Hlásný profil kat. C, vybaven vodočetnou latí, se nachází u mostu přes Bojovský potok na ulici Hlavní. Profil monitoruje hlídková služba, která předává informace povodňové komisi obce. Provozovatelem je obec Měchenice. 

Měchenice - ul. V Luhu (Bojovský potok)

Hlásný profil kat. C, vybaven vodočetnou latí, se nachází u mostku přes Bojovský potok u čp. 158. Profil monitoruje hlídková služba, která předává informace povodňové komisi obce. Provozovatelem je obec Měchenice. 

Mělník (Labe)

Hlásný profil kat. A je umístěn u mostu Josefa Straky - K Mostu 751/11, na pravém břehu Labe. Stupně povodňové aktivity jsou platné pro úsek Labe od ústí Vltavy po ústí Ohře. Průměrný roční průtok profilem činí 233 m3/s. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Praha.

Městec Králové (Štítarský p.)

Most Silnice II/324 na Štítarském p. zhruba 3,5 km protiproudně od části Vinice. Provozovatelem je město Městec Králové.

Měšetice (Sedlecký potok)

Profil je umístěn na mostě v Měšeticích u č. p. 18. Stupně povodňové aktivity jsou barevně vyznačeny na vodočetné lati umístěné na pilíři mostu. Provozovatelem je město Sedlec-Prčice.

Mnichovice - centrum (Mnichovka)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na Mnichovce v ř. km 7,30 na mostě silnice č. III/1012 na rohu ulic Pražská, Nádražní a Podskalí. Profil je vybaven vodočetnou latí a barevně vyznačenými SPA.

Mnichovice (Mnichovka)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na mostní konstrukci silnice č. II/508 na ulici Mirošovická na toku Mnichovka. hlásný profil je vybaven automatickým ultrazvukovým hladinoměrem s odesíláním dat a varovných SMS.

Močovice (Klejnárka)

Pomocný hlásný profil kategorie C, který se nachází na pilíři mostu přes Klejnárku v Močovicích (silnice Krchleby-Močovice). Údaje o vývoji povodňové situace v hlásném profilu předává povodňová komise obce Močovice povodňovým komisím obcí Třebešice, Církvice a města Čáslav a povodňové komisi ORP Čáslav. Provozovatelem profilu je obec Močovice.

Nechvalice (Počepický potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na Počepickém potoce v obci Nechvalice v areálu ČOV (parcela č. 104). Vývoj stavu hladiny sleduje povodňový orgán obce Počepice a dále informuje povodňový orgán ORP Sedlčany. Provozovatelem hladinoměru je obec Počepice. 

Nespeky (Sázava)

Hlásný profil kat. A se nachází v obci Nespeky. Provozovatelem je ČHMÚ Praha. Je umístěn cca 750 m pod pevným jezem v Nespekách.

 

Nižbor (Berounka)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Hýskov je umístěn v Nižboru na silničním mostu na komunikaci č. 23617 na ř. km 43,0 vodního toku Berounka. Profil monitoruje hlídková služba obce Hýskov, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Beroun, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Beroun).

Nový Knín (Kocába)

Hladinoměr kategorie C se nachází na mostu na vodním toku Kocába v Novém Kníně v ulici Kozohorská. Provozovatelem je MěÚ Nový Knín.

Nymburk (Labe)

Hlásný profil kat. B Nymburk (Labe) se nachází na levém břehu u silničního mostu ul. Kolínská. Provozovatelem je ČHMÚ Praha.

Odtok VD Orlík (Vltava)

Hlásný profil kategorie A, VD Orlík (Vltava). Hlásný profil se nachází na pravém břehu pod hrází VD Orlík. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik. 

odtok VD Štěchovice (Vltava)

Hladinoměr kategorie C monitoruje odtok z vodního díla Štěchovice a je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik. Profil nemá stanoveny hodnoty SPA.

Opatovice (Klejnárka)

Vodočetná lať je umístěna pod mostkem přes Klejnárku v Opatovicích (část obce Zbýšov). Hlásný profil provozuje obec Močovice. Profil monitoruje hlídková služba obcí Močovice a Krchleby.

Ostrov (Hrádecký potok)

Hlásný profil kat. C spravovaný městem Příbramí je umístěn pod soutokem Hrádeckého a Ostrovského potoka u č. p. 26, odečet se nachází na levém břehu.

Ostrov (Vranečský potok)

Hlásný profil kat. C je ve správě obce. Umístěn je na mostním objektu na parcele 193.

Otvovice (Zákolanský potok)
Petroupim (IDVT 10274141)

HP kategorie C Petroupim (IDVT 10274141)
Provozovatel: Město Benešov
Profil je vybaven automatickým čidlem s možností odesílání aktuálního stavu a vodočetnou latí.
Profil je umístěn na bezejmenném toce IDVT 10274141 na mostku u domu č. p. 3.

Plaňany (Blinka)

Hlásný profil kat. C je umístěn v Plaňanech na mostě ulice Tyršova přes Blinku. Zařízení je ukotvené do ocelového zábradlí a římsy. Profil je osazen hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Provozovatelem je DSO Pečecký region.

Plaňany - soutok (Blinka)

Hlásný profil kat. C se nachází na železničním mostě přes Blinku v Plaňanech nad soutokem s Výrovkou. Na opěře mostu na pravém břehu jsou barevně vyznačeny značky jednotlivých SPA.
Majitelem a provozovatelem profilu je městys Plaňany.

Plaňany (Výrovka)

Hlásný profil kat. A se nachází v západní části městyse Plaňany na pravém břehu Výrovky u železniční stanice. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: od ústí Bečvárky po ústí do Labe. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Praha.

Počepice (Počepický potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostě přes Počepický potok v Počepicích nad rybníkem. Profil je tvořen vodočetnou latí. Vývoj stavu hladiny sleduje povodňový orgán obce Počepice a informace dále předává povodňovému orgánu ORP Sedlčany. Provozovatelem hladinoměru je obec Počepice. 

Poděbrady (Labe)

Hlásný profil kat. C s dálkovým přenosem dat se nachází na mostní konstrukci přes řeku Labe na ul. Pražská. Vývoji stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Poděbrady a informace předává povodňovým orgánům obce Kovanice a města Nymburk. Tento hlásný profil je směrodatný pro provádění činností při výstavbě mobilních PPO.

Poděbrady (Skupice)

Pomocný hlásný profil kat. C vybavený vodočetnou latí se nachází na ramenu Skupice, u Kubových sadů na ul. Zámecké nábřeží. Vývoji stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Poděbrady a informace předává povodňovým orgánům obce Kovanice a města Nymburk.

Poříčí nad Sázavou (Konopišťský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v obci Poříčí nad Sázavou. Provozovatelem je ČHMÚ Praha.

Praskolesy (Červený potok)

Hlásný profil kategorie C se nachází na silničním mostě poblíž centra obce. Provozovatelem je obce Praskolesy.

Příbram (Litavka)

Hlásný profil kat. B je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Je umístěn nad mostem u hřiště Dukla Příbram na pravém břehu řeky.

Příbram (Příbramský potok)

Hlásný profil kat. C je ve správě města Příbram. Nachází se na pilíři můstku přes potok u ulice Ryneček.

Radonice I. (Blanice)

Hlásný profil kat. A se nachází na území obce Radonice v místní části Krupičkův mlýn. Provozovatelem je ČHMÚ Praha.

Roztoky (Berounka)

Hlásný profil kat. C obce Roztoky je umístěn na levobřežním pilíři silničního mostu (silnice II. třídy č. 236) přes řeku. Jednotlivé SPA jsou barevně vyznačeny a jejich odečet probíhá od spodní hrany mostu. Profil nepřenáší data. Obec Roztoky dále varuje městys Křivoklát a obec Zbečno.

Rožďalovice (Mrlina)

Ultrazvukové čidlo a vodoměrná lať kategorie C jsou umístěny na mostě přes Mrlinu na ulici Ruská (silnice III/32827). Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Rožďalovice. O vývoji povodňové situace informuje povodňové orgány městyse Křinec, obce Vestec a ORP Nymburk.

Rožmitál pod Třemšínem C1 (Skalice)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci přes řeku Skalici ve Starém Rožmitálu nedaleko hřiště. Profil je vybaven čidlem na detekování výšky hladiny a zajišťuje rozesílání varovných sms zpráv. Provozovatelem hladinoměru je město Rožmitál pod Třemšínem.

Rožmitál pod Třemšínem C2 (Skalice)

Hlásný profil kat. C se nachází na Nádražní ulici u silničního mostu přes řeku Skalici v ř. km 42,75. Profil je vybaven čidlem na detekování výšky hladiny a zajišťuje rozesílání varovných sms zpráv. Provozovatelem hladinoměru je město Rožmitál pod Třemšínem.

Rožmitál pod Třemšínem C3 (Skalice) - nefunkční

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci přes řeku Skalici ve Starém Rožmitálu a je vybaven čidlem na detekování výšky hladiny. Hlásný profil je ve správě ORP Příbram.

Rožmitál pod Třemšínem C4 (Skalice) - nefunkční

Hlásný profil C4 se nachází na Nádražní ulici na silničním mostě přes řeku Skalici a je vybaven čidlem na detekování výšky hladiny. Hlásný profil je ve správě ORP Příbram.

Sány (Cidlina)

Hlásný profil kat. A Sány, Cidlina se nachází u mostu silnice Sány - Opolánky, na pravém břehu. Provozovatelem je ČHMÚ.

Smikovský rybník (Chotýšanka)

Hlásný profil kat. B se nachází na území obce Chotýšany. Provozovatelem je ČHMÚ Praha.

Smolín (Líšnický potok)

V obci Smolotely se nachází na mostku přes Líšnický potok (u areálu pily) hlásný profil kat. C Smolotely. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a varovných sms, příjemcem sms zpráv je starosta obce Solenice.

Soutice (Želivka)

Hlásný profil umístěný na pravém břehu pod obcí Soutice.

Stradonice (Berounka)

Hlásný profi kategorie C se nachází na ř. km 41, 10 na lávce pro pěší přes vodní tok Berounka ve Stradonicích. SPA se odečítají podle vyznačených barevných značek, od shora dolů. Profil monitoruje hlídková služba obce Hýskov. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Povodňová komise obce Hýskov. Obec dále varuje město Beroun, které se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Beroun).

Suchomasty - Mlýnský rybník

Hlásný profil kat. C s barevnými značkami stupňů povodňové aktivity je u výpusti Mlýnského rybníka. Hladinoměr kontroluje a provozuje hlídková služba obce Suchomasty a předává informace předsedovi povodňové komise. Provozovatelem hladinoměru je obec Suchomasty.

Suchomasty - rybník Musílek

Hlásný profil kat. C s barevnými značkami stupňů povodňové aktivity je na stavidle rybníka Musílek. Hladinoměr kontroluje a provozuje hlídková služba obce Suchomasty a předává informace předsedovi povodňové komise. Provozovatelem hladinoměru je obec Suchomasty.

Svijany, Všeň (Jizera)

Hlásný profil kategorie C je ve správě obce Svijany. Profil je umístěn v profilu cestního mostu u místní části Ploukonice patřící pod obec Všeň. Provoz hladinoměru byl zrušen 14. 10. 2020.

Štěchovice (Kocába)

Hladinoměr kategorie B je umístěn na levém břehu Kocáby blízko ul. Na Kocábě. Provozovatelem je ČHMÚ.

Tochovice (Lázský potok)

Hlásný profil kat. C provozovaný městem Příbram se nachází v brodu u vodárny za hřištěm. Odečet je prováděn na ocelové trubce.

Tochovice (Modřejka)

Hlásný profil kat. C provozovaný městem Příbramí je umístěn u mostku za obecním úřadem (nedaleko č. p. 10). Odečet na pravém břehu.

Turnov - LG (Jizera)

Limnigrafická stanice se nachází v intravilánu města Turnov při mostní konstrukci na ulici Palackého. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Profil je ve správě Povodí Labe, státní podnik – Závod Jablonec nad Nisou

Turnov (Malá Jizera)

Hladinoměr je umístěn na lávce přes Malou Jizeru v městském odchytovém zařízení pro psy.

Uhřice (Sedlecký potok)

Hlásný profil Uhřice (Sedlecký potok) se nachází na Sedleckém potoku v místní části Uhřice. Mostní konstrukce je v majetku města. Hlásný profil je ve správě města Sedlec-Prčice

Úmyslovice (Zádušní potok)

Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno u zatrubnění Zádušního potoka v Úmyslovicích.

Úvaly (Přišimaský potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostní konstrukci přes komunikaci III/10168 v jihovýchodní části města Úvaly, v ř. km 0,9 Přišimaského potoka. Hladinoměr informuje město Úvaly. Přišimaský potok se vlévá do řeky Výmola v jihovýchodní části města. Provozovatelem hladinoměru je město Úvaly.

Úvaly (Úvalský rybník)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostu mezi Horním úvalským rybníkem a rybníkem Lhoták v jižní části intravilánu města Úvaly. Hladinoměr slouží k informaci o průtocích městu Úvaly na Škvoreckém potoku. Škvorecký potok je pravostranný přítok řeky Výmoly. Do řeky se vlévá v jižní části města. Provozovatelem hladinoměru je město Úvaly.

Úvaly (Výmola)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostku, na komunikaci U Přeložky s označením I/12 v jihozápadní části města, na toku Výmola v ř. km 19,20. Hladinoměr slouží k informaci města Úvaly a obcí Vyšehořovice a Horoušany. Provozovatelem hladinoměru je město Úvaly.

VD Slapy (Vltava)

Hladinoměr kategorie A monitoruje odtok z vodního díla Slapy a je vybaven automatickým přenosem dat. Provozuje jej Povodí Vltavy, státní podnik. Tento hlásný profil je směrodatný pro úsek od VD Slapy až po Vrané nad Vltavou. Profil byl vyřazen z operativních hlásných profilů

VD Vrané (Vltava)

Hlásný profil kategorie A je umístěn na vodním díle Vraná. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik. 

Vestec (Mrlina)

Hlásný profil kat. A se nachází na levém břehu poblíž hráze Velkého návesního rybníka. Provozovatelem je ČHMÚ Hradec Králové.

Věšín (Věšínský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází u mostku pod Obecním úřadem Věšín a je vybaven čidlem na detekování výšky hladiny. Provozovatelem je obec Věšín.

Višňová (Kocába)

Hlásný profil kategorie C se nachází pod obcí u ČOV, na pilíři mostku přes potok. Provozovatelem je město Příbram.

Vraňany (Vltava)

Hlásný profil kat. A se nachází ve Vraňanech cca 300 m pod jezem na pravém břehu. Provozovatelem hladinoměru je ČHMÚ Praha.

Vrbová Lhota (Výrovka)

Hlásný profil kategorie C se nachází na silničním mostě na řece Výrovce (ř. km 10,63). Hladinoměr slouží k monitorování výšky hladiny u stavidla. Povodňová komise obce Kostelní Lhota předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu povodňové komisi obce Zvěřínek a Písty a příslušnému ORP (Nymburk).

Zadní Poříčí (Skalice)

Hlásný profil kat. B je umístěn poblíž mostu na pravém břehu Skalice v ř. km 35,43. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem hladinoměru je Povodí Vltavy, státní podnik - České Budějovice.

Zaječov (Jalový potok)

Vodočetná lať je umístěna na mostu k Lidovému domu a k hřišti. Správcem je obec Zaječov.

Zbečno (Berounka)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ je umístěn cca 50 m nad silničním mostem na levém břehu. Naměřené hodnoty jsou automaticky přenášeny na web. stránku Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ.

Zruč nad Sázavou (Sázava)

Hlásný profil kategorie A je umístěn na levém břehu na úpatí silničního mostu. Profil je ve správě ČHMÚ Praha. Průměrný roční průtok profilu činí 9,35 m3/s, průměrný roční vodní stav je 93 cm. Stupně povodňové aktivity jsou platné v úseku Zruč nad Sázavou – Kácov.

Železný Brod (Jizera)

Hlásný profil kategorie A je umístěn před intravilánem města Železný Brod na pravém břehu Jizery u budovy Energetických závodů. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: od ústí Kamenice po soutok s Mohelkou. Kritickými místy jsou: Lišný, Malá Skála, Příšovice, Svijany. Profil je ve správě ČHMÚ Praha.

Žíšov (Výrovka)

Hlásný profil kat. C ve správě Dobrovolného svazku obcí Pečecký region je umístěn na mostu u objektu č. p. 50 v obci Vavřinec, místní části Žíšov.