Hladinoměry - Šumice

Nezdenice (Olšava)

Hlásný profil kat. C se nachází na silničním mostě v obci Nezdenice. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a možností zasílání varovných SMS.
Provozovatelem profilu je obec Nezdenice.

Šumice (Olšava)

Hlásný profil kat. C se nachází v centrální části intravilánu obce na mostě silnice č. II/495. Ultrazvukové čidlo vodní hladiny je umístěno na spodní kovové konstrukci betonového mostu.
Provozovatelem stanice je obec Šumice

VD Bojkovice (Kolelač)

Hlásný profil kat. A se nachází ve východní části katastru Bojkovice, přibližně 50 m pod údolní nádrží na pravém břehu toku Kolelač. Profil je tvořen vodočetnou latí a hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platná pro úsek: Bojkovice - Újezdec (ORP Uherský Brod). Majitelem a provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Záhorovice (Olšava)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci v blízkosti zastávky železniční dopravy. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat a možností zasílání varovných SMS.
Provozovatelem profilu je obec Záhorovice.