POVODŇOVÝ PLÁN obce Šumice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Moravy, s.p.
Č. j.: PM040133/2015-219/Ju; ze dne 15. 09. 2015
Lesy České republiky, s.p.
Č. j.: LCR957/003504/2015; ze dne 10. 09. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí
Č. j.: OZP/3504/15-22/Va; ze dne 13. 01. 2016
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 08. 2023
offline verze 18. 08. 2023
digitalizovaná verze 18. 08. 2023
databáze POVIS 18. 08. 2023
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i