Hladinoměry - Švihov

Dolany, koupaliště (Poleňka)

Hlásný profil kategorie C ve správě Povodí Vltavy, státní podnik se nachází na mostní konstrukci nedaleko koupaliště.

Dolany, most (Poleňka)

Hlásný profil kategorie C ve správě obce Dolany je umístěn na středovém pilíři mostní konstrukce.

Klatovy, most u Kauflandu (Drnový potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn za silničním mostem na ulici 5. května v Klatovech u stupně s vodočetnou latí. Provozovatelem stanice je Povodí Vltavy, státní podnik.

Kokšín (Točnický potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Kokšín je umístěn na mostě přes Točnický potok v místní části Kokšín. Povodňová komise města Švihov předává informace o vývoji povodňových průtoků  povodňové komisi ORP Klatovy.

LG Jíno

Hlásný profil kategorie C ve správě PVL - Závod Berounka je umístěn na mostě přes Úhlavu západně od obce Jíno.

Sobětice (Mochtínský p.)

Hlásný profil kat. B ve správě ČHMÚ Plzeň se nachází u Sobětického mlýna 30 m pod mostkem na pravém břehu Mochtínského potoka.

Švihov (Úhlava)

Hladinoměrné čidlo kat. C je nainstalováno v místech lokálního vybřežení toků na mostní konstrukci. Informace o vývoji stavu hladiny ve vodním toku předává povodňová komise města Švihov povodňové komisi obce Červené Poříčí a Jíno a povodňové komisi ORP Klatovy.

Tajanov

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Plzeň je umístěn u budovy Povodí Vltavy, státní podnik - závod Klatovy na pravém břehu.

VD Nýrsko (Úhlava)

Hlásný profil kat. C se nachází při východní hranici obce Stará Lhota s městysem Dešenice na vodním toku Úhlava pod vodní nádrží Nýrsko. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
Hlásný profil je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Vícenice (Točnický potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostní konstrukci na silničním mostku na Točnickém potoce v intravilánu obce Vícenice. Provozovatelem stanice je Povodí Vltavy, státní podnik.