POVODŇOVÝ PLÁN města Švihov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, s. p.
Č. j.: 20774/2014-323; ze dne 22. 04. 2014
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP4145/14/Le ; ze dne 01. 07. 2014
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 30. 01. 2018
offline verze 30. 01. 2018
digitalizovaná verze 30. 01. 2018
databáze POVIS 30. 01. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i