POVODŇOVÝ PLÁN města Švihov

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-532/2021/320; ze dne 05. 01. 2021
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Klatovy, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/5985/21/Lo; ze dne 19. 07. 2021
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 22. 11. 2020
offline verze 22. 11. 2020
digitalizovaná verze 22. 11. 2020
databáze POVIS 22. 11. 2020
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i