Hladinoměry - Ústecký

Benešov nad Ploučnicí - Ovesná (Ovesenský p.)

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a výstražných sms zpráv je umístěno na mostku přes Ovesenský potok v části Ovesná. Provozuje Severočeské sdružení obcí.

Benešov nad Ploučnicí (Ploučnice)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ umístěný na levém břehu pod silničním mostem v Benešově nad Ploučnicí naproti č. p. 110.

Bílina (Bílina)

Hlásný profil kat. A je umístěn na levém břehu Bíliny v ul. Nábřeží u autobusového nádraží. Profil je ve správě Povodí Ohře, státní podnik. Stupně povodňové aktivity nejsou stanoveny.

Blšany u Loun (Smolnický p.)
Březno (Hutná I)

Hlásný profil kategorie C Březno (Hutná I) se nachází na mostní konstrukci přes vodní tok Hutná I v ř. km 15,52 u koupaliště Březno. Hlásný profil je složen pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity. Stupně povodňové aktivity jsou měřeny od horní hrany nábřežní zdi. Provozovatelem hlásného profilu je obec Březno.

Bžany (Luční potok)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostu u autobusové zastávky v místní části Mošnov. Platnost SPA: Bžany, Hradiště až po soutok s Bílinou (revize SPA proběhla v říjnu 2014). Provozovatelem stanice je Krajský úřad Ústeckého kraje.
Během září 2020 dojde k nahrazení stávajícího čidla hladinoměru novým. Od října 2020 budou data odesílána na nový web (více inf. viz KrÚ Ústeckého kraje - Ing. Tomáš Kejzlar).

Bžany - mostek v Lhenicích (Luční potok)

Pomocný hlásný profil kat. C ve správě obce se nachází v místní části Lhenice na mostu u č. p. 12. Profil nemá stanoveny SPA. Orientační způsob zjištění SPA:
I. SPA - dosaž. 1/2 výšky profilu, tj. cca 50 cm pod mostem,
II. SPA - hladina se blíží most. konstrukci, voda vybřežuje,
III. SPA - voda zaplavuje mostní konstrukci, vybřežuje, přetéká přes vozovku, přibližuje se k vodárně.

Bžany - most ve Lbíně (Bílina)

Pomocný hlásný profil kat. C ve správě obce se nachází v místní části Lbín u silničního mostu u objektu č. p. 39. Profil nemá stanoveny SPA. Orientační způsob zjištění SPA:
I. SPA - dosažení dolní hrany úkosu na vtokové straně pilíře mezi prvním a druhým polem zprava,
II. SPA - dosažení vrcholu klenby levého krajního pole mostu, naplněná břehová kapacita,
III. SPA - dosažení vrcholu klenby, protékání vedl. otvory v inundaci, inundace je zatopená.

Bžany - most v Lysci (Bílina)

Pomocný hlásný profil kat. C ve správě obce se nachází v místní části Lysec na mostu za č. p. 13. Profil nemá stanoveny SPA. Orientační způsob zjištění SPA:
I. SPA - dosažení 1/2 výšky klenby, voda vybřežuje,
II. SPA - dosažení asi 3/4 výšky klenby,
III. SPA - dosažení vrcholu klenby, voda protéká vedlejšími otvory v levobřežní inundaci, inundace je zatopená.

Bžany - propustek v Bžanech (Luční potok)

Pomocný hlásný profil kat. C ve správě obce se nachází na silnici spojující obce Ohníč a Žalany u č. p. 35. Profil nemá stanoveny SPA. Orientační způsob zjištění SPA:
I. SPA - dosažení asi 1/2 výšky profilu, tj. 50 cm pod stropem,
II. SPA - voda je 10 cm pod stropem propustku, zatápí pěší lávku,
III. SPA - zatopení propustku, vzdutí, přetok přes vozovku, zatopení dvorku a domu přes propustkem.

Bžany - propustek v Hradišti (Luční potok)

Pomocný hlásný profil kat. C ve správě obce se nachází v místní části Hradiště na propustku u č. p. 36. Profil nemá stanoveny SPA. Orientační způsob zjištění SPA:
I. SPA - dosaž. 1/2 výšky propustku (na vtoku), tj. 50 cm pod stropem,
II. SPA - koryto vyplněno, vzdouvání vody ke stropu propustku,
III. SPA - voda vystupuje ke stropu propustku, zatápí silnici a přilehlé domy.

Bžany - zatrubnění v Mošnově (Luční potok)

Pomocný hlásný profil kat. C ve správě obce se nachází v místní části Mošnov na propustku u č. p. 33. Profil nemá stanoveny SPA. Orientační způsob zjištění SPA:
I. SPA - zapl. 1/2 trub. profilu odtok. trouby DN 1 200 mm,
II. SPA - zaplněn celý profil odtokové trouby,
III. SPA - dosažení výšky cca 30 cm pod korunou čela vtoku, začíná vybřežovat.

Česká Kamenice - Kerhartice (Bystrá)

Automatický hladinoměr umístěný u mostu k č. p. 83. Provozovatelem hladinoměru je Severočeské sdružení obcí.

Čížkovice (Modla)

Hlásný profil kat. C je umístěn na mostu silnice vedoucí z Čížkovic k cementárně. Provozovatelem je Krajský úřad Ústeckého kraje. Platnost SPA pro obce: Čížkovice, Sulejovice, Lukavec (revize SPA - 11/2014).

Dolní Podluží mostek u č. p. 301 (Lužnička)

Vyznačené SPA jsou umístěny na kamenné zídce zpevněného koryta vodního toku Lužnička v intravilánu obce Dolní Podluží u domu s č. p. 301.

Dolní Podluží mostek u koupaliště (Lesenský potok)

Vodoměrná stanice se nachází na kamenné zídce mostku u koupaliště na Lesenském potoce. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinoměrného čidla, vodočetné latě a vyznačených SPA.

Dolní Podluží mostek u obecního úřadu (Lužnička)

Vyznačené SPA jsou umístěny na kamenné zídce zpevněného koryta vodního toku Lužnička v intravilánu obce Dolní Podluží u obecního úřadu obce Dolní Podluží.

Domašín - Kadaň (Podmileský p.)
Dubí (Bystřice)

Hlásný profil kat. C ve správě SESO se nachází na mostě na silnici I/8 nad štěrkovou přehrážkou.

Heřmanov - Blankartice (Dolský p.)

Hlásný profil kategorie C se nachází na levém břehu pod silničním mostem v obci Heřmanov v blízkosti č. p. 47. Provozovatelem je Severočeské sdružení obcí.

Heřmanov - Fojtovice (Fojtovický p.)

Hlásný profil kategorie C se nachází na levém břehu toku pod silničním mostem v místní části Fojtovice v blízkosti č. p. 115. Správcem hladinoměru je Severočeské sdružení obcí.

Heřmanov (Fojtovický p.)

Automatické hladinoměrné čidlo (kat. C) s odesíláním dat se nachází na mostku přes Fojtovický potok u obecního úřadu (č. ú. 13). Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Benešov nad Ploučnicí. O vývoji povodňové situace informuje povodňové orgány obce Malá Veleň, města Děčín a ORP Děčín. Provozovatelem je město Benešov nad Ploučnicí.

Holedeč - u mlýna (Blšanka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce se nachází v Holedči u Nového Mlýna (č.p. 63). Je vybaven ultrazvukovým hladinoměrem s automatickým odesíláním dat. Obec dále o povodňové situaci informuje obce níže po toku (Liběšice, Zálužice) a příslušné ORP (Žatec). 

Hora Svaté Kateřiny (Kateřinský p.)
Horní Habartice (Bystrá)

Hladinoměr umístěný na silničním mostě v Horních Habarticích. Správcem srážkoměru je Severočeské sdružení obcí.

Horní Jiřetín (Jiřetínský potok)
Horní Litvínov (Radčický p.)
Horní Podluží u domu č. p. 18 (Lužnička)

Vodoměrná stanice se nachází na kamenné zídce břehu vodního toku Lužnička u mostku. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinoměrného čidla, vodočetné latě a vyznačených SPA.

Horní Podluží u domu č. p. 54 (Lužnička)

Vyznačené SPA jsou umístěny na zpevněném břehu vodního toku Lužnička v západní části intravilánu obce Horní Podluží u mostku domu č. p. 54.

Horní Poustevna (Luční potok)
Hrobčice (Liběšický potok)
Hrobčice (Mukovský p.)

Hrob II. (Domaslavický potok)
Chřibská u Městského úřadu (Chřibská Kamenice)

Vodočetná lať a vyznačené SPA jsou umístěny na kamenné zídce zpevněného koryta vodního toku Chřibská Kamenice u městského úřadu Chřibská.

Chuderov (Chuderovský potok)
jez Terezín - dolní hladina

Hlásný profil kat. C leží jižně od mostu přes ulici Pražská ve městě Terezín. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

Jílové (Hornojílovský potok) - zrušený
Jílové (Jílovský p.)

Hlásný profil kat. C se nachází na ulici Teplická, u č.p. 127 ve městě Jílové. Profil je vybaven automatickým přenosem dat i vodočtem. Provozovatelem stanice je Povodí Ohře, státní podnik. 

 

 

Jiřetín pod Jedlovou (Bílý potok)

Vyznačené SPA jsou umístěny na propustku a značce na Bílém potoce na jih od intravilánu obce Jiřetín pod Jedlovou 

Jiříkov (Jiříkovský potok)

Hlásný profil kategorie C Jiříkov (Jiříkovský potok) se nachází na betonové mostní konstrukci v intravilánu města Jiříkov u domu s č. p. 4, naproti městskému úřadu Jiříkov. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem dat a vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Provozovatelem hlásného profilu je Severočeské sdružení obcí (SESO).

Kalek (Načetínský p.)
Klášterec nad Ohří (Ohře)

Hlásný profil kategorie B Klášterec nad Ohří (Ohře) se nachází na pravém břehu vodní toku Ohře na jezu u Klášterce. Hlásný profil je zhotoven jako limnigrafická stanice s vodočetnou latí s automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je Povodí Ohře, státní podnik.

Klášterec na Ohří (Klášterecký p.)
Kojetice - Střekov (Kojetický potok)
Kovářská (Černá voda)
Krupka III. (Maršovský potok)
Krupka II. (Unčínský potok)
Krupka I. (Zálužanský potok)
Kryry (Blšanka)

Hlásný profil kategorie C ve správě Severočeského sdružení obcí (SESO)

LG Brozany

Limnigrafická stanice kat. C povodí Ohře  - Brozany je umístěna východně v obci Brozany nad Ohří - K Mostu 426. Provozovatelem stanice je Povodí Ohře.

LG Chřibská - odtok (Chřibská Kamenice)

Vodoměrná stanice je umístěna na odtoku z VD Chřibská na vodním toku Chřibská Kamenice ve východní části území obce Chřibská. Vodoměrná stanice je vybudována jako limnigraf s vodočetnou latí.

LG Všechlapy - odtok (Bouřlivec)

LG Všechlapy je hlásný profil kategorie C, který se nachází na pravém břehu vodního toku Bouřlivec v západní části intravilánu obce pod vodní nádrží Všechlapy. Provozovatelem profilu je POH - Závod Chomutov.

Libochovany (Labe)

Hlásný profil Libochovany (Labe) je umístěn pod č. p. 80 na pravém břehu Labe (přívoz). Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Libochovany. Obec Libochovany o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Litoměřice a městskou část Ústí nad Labem - Střekov ležící níže na vodních tocích.

Libotenice (Labe)

V Libotenicích se na levém břehu nachází hlásný profil kat. C Libotenice (Labe). Profil je vybaven vodočetnou latí pod č. p. 33 a manometrickou sondou (pod areálem ČOV)  s automatickým odesíláním dat a výstražných sms zpráv. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

Libouchec (Jílovský potok)

Hlásný profil kat. C se nachází v obci Libouchec, na levém břehu u silničního mostku přes Jílovský potok, u č. p. 271 (prodejna potravin). Profil je vybaven automatickým přenosem dat a vodočetnou latí. Provozovatelem hladinoměru je město Jílové.

Libouchec (Jílovský potok)

Hlasný profil kat. B ve správě města Jílové se nachází na levém břehu u silničního mostku přes Jílovský potok, u č. p. 271. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Platnost SPA je pro celý tok - Jílovský potok.

Lipová (Liščí potok)

Hlásný profil kategorie C Lipová (Liščí potok) se nachází na betonové mostní konstrukci (266-018), která je součástí komunikace II. třídy II/266 v intravilánu obce Lipová. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je Severočeské sdružení obcí (SESO).

Litoměřice

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Labe, státní podnik -  Hradec Králové je umístěn u Tyršova mostu na jihu Litoměřic.

Lobendava - jih (Luční potok)

Hlásný profil kategorie C Lobendava - jih (Luční potok) se nachází na mostní konstrukci u č. p. 111, která je součástí komunikace II/266 v jižní části intravilánu obce Lobendava. Vodoměrná stanice je složena pouze z vyznačených stupňů povodňové aktivity. Provozovatelem hlásného profilu je obec Lobendava.

Lobendava - sever (Luční potok)

Hlásný profil kategorie C Lobendava - sever (Luční potok) se nachází na betonové mostní konstrukci, která je součástí komunikace III/2671 v severní části intravilánu obce Lobendava. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem dat. Na levém mostním pilíři jsou vyznačeny stupně povodňové aktivity. Provozovatelem hlásného profilu je Severočeské sdružení obcí (SESO).

Lom - Loučná (Loučenský p.)
Louny (Ohře)

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Ústí nad Labem. Nachází se na pravém břehu řeky Ohře, v blízkosti Loutkového divadla.

Lukavec (Modla)

Hlásný profil kat. C v podobě vodočetné latě je umístěn u mostu u č. p. 51, nedaleko obecního úřadu. Odečty vodních stavů slouží pouze k orientaci, SPA se podle nich nevyhlašují. Provozovatelem je obec Lukavec.

Malšovice (Račí potok) - zrušený
Markvartice (Bystrá)

Hladinoměrné čidlo s automatickým přenosem dat se nachází na silničním mostu přes Bystrou na hranici katastru Horních Habartic a Markvartic. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán města Benešov nad Ploučnicí. O vývoji povodňové situace informuje povodňové orgány obce Malá Veleň, města Děčín a ORP Děčín.

Merboltice (Merboltický p.)
Měrunice (Lužický p.)
Mikulášovice (Mikulášovický potok)

Hlásný profil kategorie C Mikulášovice (Mikulášovický potok) se nachází na mostní konstrukci v intravilánu města Mikulášovice u domu s č. p. 318. Vodoměrná stanice je vybavena ultrazvukovým hladinoměrným čidlem s automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je Severočeské sdružení obcí (SESO).

Mlékojedy (Labe)

Hlásný profil kat. C Mlékojedy (Labe) je umístěn pod č. p. 90 na levém břehu Labe. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Profil je směrodatný pro obec Mlékojedy. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

Nová Ves v Horách (Bezejmenný potok)
Petrovice - Krásný Les (Rybný potok)

Hlásný profil kat. C ve správě Krajského úřadu Ústeckého kraje je umístěn v místní části Krásný Les na konstrukci mostu u objektu č. e. 301.

Petrovice (Petrovický potok)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostním objektu u objektu č. e. 92 v k. ú. Petrovice. Stanici tvoří automaticky měřící ultrazvukové sonda, jež odesílá data, a vodočetná lať. Provozovatelem je obec Petrovice.

Pnětluky - Konětopy (Hasina)

Hlásný profil kat. C je umístěn na kamenném mostu v Konětopech, místní části obce Pnětluky, u objektu č. p. 4. Platnost SPA pro obce Konětopy (Pnětluky), Hřivice, Opočno a Jimlín (revize SPA proběhla v listopadu 2014). Nula vodočtu je v nadmořské výšce 283,52 m.

Pnětluky (Stříbrný p.)
Proboštov (Modlanský potok)
Roudnice nad Labem (Čepel)
Rtyně nad Bílinou (Bílina)

Pomocný hlásný profil kat. C ve správě obce Rtyně nad Bílinou je umístěn na pilíři klenbového mostu u objektu č.p. 30.

Rtyně nad Bílinou, Velvěty (Bílina)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Rtyně nad Bílinou je umístěn na mostu přes Bílinu v části Velvěty na parcele č. 646/46. Vodočetná lať je vysoká 3 m. Hladinoměr přenáší data.

Rumburk (Mandava)

Vodoměrná stanice provozovaná ČHMÚ Ústí nad Labem je umístěna na pravém břehu vodního toku Mandava na ulici Vojtěcha Kováře v jižní části města Rumburk.

Rybniště (Matyáska)

Vodoměrná stanice se nachází na betonové zídce mostku na vodním toku Matyáska u domu č. p. 175. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového hladinoměrného čidla a vyznačených SPA.

Ryjice (Neštěmický potok)
Sebuzín (Tlučenský potok)
Seifhennersdorf (Mandava), Německo

Vodoměrná stanice je umístěna na vodním toku Mandava ve Spolkové republice Německo ve městě Seifhennersdorf.

Stránky (Blšanka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce se nachází na Blšance v místní části Stránky. Profil je vybaven vodočetnou latí.

Stranná (Ohře)

Hlásný profil kategorie A Stranná (Ohře) se nachází na levém břehu vodního toku Ohře pod vodní nádrží Nechranice. V blízkosti se nachází čerpací stanice Stranná. Hlásný profil je zhotoven jako limnigrafická stanice s vodočetnou latí s automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je Povodí Ohře, státní podnik.

Šluknov (Stříbrný potok)
Tisá (Tisá)

Hlásný profil kat. C se nachází v obci Tisá, u budovy ev. č. 76. Provozovatelem hladinoměru je Krajský úřad Ústeckého kraje.

Úhošťany (Úhošťanský p.)
Ústí nad Labem

Hlásný profil kategorie A ve správě ČHMÚ Praha je umístěn na levém břehu řeky Labe u čerpací stanice Vaňov ca 400 m nad soutokem s řekou Bílinou při ulici Labské sady. Profil automaticky odesílá data do centra Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ. 

Ústí nad Labem (Olešnický potok)
Ústí n. Labem - Habrovice II. (Bílý potok)
Ústí n. Labem (Ždírnický potok)
Úštěk (Úštěcký potok)

Hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat se nachází na Úštěckém potoce za požární stanicí. Povodňová komise města Úštěk předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu kategorie C povodňovým komisím obcí Drahobuz a Vrutice a příslušnému ORP Litoměřice. Provozovatelem je město Úštěk.

Varnsdorf (Mandava)

Vodoměrná stanice je umístěna na levém břehu vodního toku Mandava na Tiskařské ulici ve střední části intravilánu města Varnsdorf. Vodoměrná stanice je vybudována jako limnigraf s vodočetnou latí.

Varnsdorf sever (Mandava)

Vodoměrná stanice je umístěna na mostní konstrukci přes vodní tok Mandava, která se nachází v severní části intravilánu města Varnsdorf. Vodoměrná stanice je složena z ultrazvukového vodoměrného čidla a vodočetné latě.

Vědlice (Úštěcký potok)

Hlásný profil kategorie B se nachází v části města Úštěk - Vědlice naproti č.p. 69. Hladinoměrné čidlo je umístěno na silničním mostku přes Úštěcký potok. Provozovatelem čidla je město Úštěk. 

 

Veliká Ves - Nové Třebčice (Třebčický p.)
Velké Chvojno (Klíšský potok)
Velké Žernoseky (Labe)

Hlásný profil Velké Žernoseky (Labe) se nachází na pravém břehu Labe u přívozu. Jedná se o vodočetnou lať. Obec Velké Žernoseky o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Litoměřice a obec Libochovany ležící níže na vodním toku.

Velký Šenov - Staré Hraběcí (Vilémovský potok)

Hlásný profil kategorie C Velký Šenov - Staré Hraběcí (Vilémovský potok) se nachází na silničním mostě v ř. km 10,02 v části obce Staré Hraběcí. Hlásný profil je složen z ultrazvukového hladinoměrného čidla s automatickým odesíláním dat a vodočetné latě. Provozovatelem hlásného profilu je Severočeské sdružení obcí (SESO).

Velký Šenov - u průmyslové zóny města (Vilémovský potok)

Hlásný profil kategorie C Velký Šenov - u průmyslové zóny města (Vilémovský potok) se nachází na mostní konstrukci v intravilánu města Velký Šenov u průmyslové zóny na p. č. 307/1. Hlásný profil je složen pouze z vodočetné latě. Neodesílá data a ani nemá stanoveny stupně povodňové aktivity. Provozovatelem hlásného profilu je město Velký Šenov.

Velký Šenov (Vilémovský potok)

Hlásný profil kategorie C Velký Šenov (Vilémovský potok) se nachází na jih od průmyslové zóny v intravilánu města Velký Šenov na Vilémovském potoce v ř. km 6,74. Hlásný profil je složen z ultrazvukového hladinoměrného čidla s automatickým odesíláním dat a vodočetné latě. Provozovatelem hlásného profilu je Severočeské sdružení obcí (SESO).

Verneřice (Bobří potok)

Hlásný profil kategorie C ve správě města Verneřice se nachází v centru města Verneřice na Bobřím potoku. Automatické hladinoměrné čidlo je instalováno pod mostní konstrukci na křižovatce ulice Příbramská a odbočce ke koupališti.

Verneřice u ZD (Bobří potok)

Hlásný profil kategorie C je umístěn na Bobřím potoku nad městem Verneřice na mostě k zemědělskému družstvu. Hlásný profil je platný pro Verneřice, Loučky a Janovice. Profil spravuje  Krajský úřad Ústeckého kraje.

Vilémov (Liboc)

Hlásný profil kat. C. Vilémov, Liboc. profil je ve správě Severočeského sdružení obcí (SESO).

Vilémov (Vilémovský potok)

Hlásný profil kategorie C Vilémov (Vilémovský potok) se nachází na silničním mostě v ř. km 4,25 u budovy s č. p. 132 v intravilánu obce Vilémov. Hlásný profil je složen pouze z vodočetné latě s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Provozovatelem hlásného profilu je obec Vilémov.

Vinařice (Smolnický p.)
Výsluní (Prunéřovský p.)
Žalhostice (Labe)

Hlásný profil kat. C Žalhostice (Labe) je umístěn na slepém rameni Labe pod mostní konstrukcí. Jedná se o hladinoměrné čidlo s automatickým odesíláním dat a zasíláním varovných sms zpráv. Provozovatelem stanice je Mikroregion Porta Bohemica.

Žatec (Ohře)

Hlásný profil kategorie B ve správě Povodí Ohře Chomutov. Profil je umístěn na levém břehu řeky Ohře, 300 m od silničního mostu.