Hladinoměry - Testovací plán sucho

Holštejn (Bílá voda)

Hlásný profil kategorie C bez přenosu dat se nachází na ř. km 3,88 v lokalitě Pod hradem na mostu přes vodní tok Bílá voda v obci Holštejn. Profil je ve správě obce Holštejn.

Svatá Kateřina (Svitava)

Hlásný profil kategorie C pod správou obce Svatá Kateřina se nachází na silničním mostě přes řeku Svitavu.