Srážkoměry - Testovací plán sucho

Bukovinka

Srážkoměrná stanice se nachází v obci Bukovinka nedaleko Vyškova v nadmořské výšce 511 m n. m. Spadá do povodí III. řádu - Svratka od Svitavy po Jihlavu. Provozovatelem stanice je ČHMÚ Brno.

Otinoves - Rozstání

Srážkoměrná stanice ve správě obce Otinoves se nachází severně od obce, poblíž Horního otinoveského rybníka.

Sloup

Srážkoměrná stanice se nachází v městysi Sloup v Moravském krasu západně od intravilánu městyse. Stanice je ve správě ČHMÚ Brno. 

SRV_Vilémovice

Srážkoměrná stanice je umístěna v oploceném areálu vodojemu a nachází se v zájmovém území nad obcí Vilémovice, na parcelním čísle 2487/1. Provozovatelem je Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Boskovice.