Srážkoměry - Testovací plán sucho

Bukovinka

Srážkoměrná stanice se nachází nedaleko objektu č. p. 242. Spadá do povodí III. řádu - Svratka od Svitavy po Jihlavu. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Otinoves - Rozstání

Srážkoměrná stanice se nachází severně od obce, poblíž Horního Otinoveského rybníka, v blízkosti objektu č. p. 216. Provozovatelem srážkoměru je obec Otinoves.

Sloup (ČHMÚ)

Srážkoměrná stanice se nachází západně od intravilánu městyse Sloup v Moravském krasu. Měření srážek probíhá celoročně. Provozovatelem srážkoměru je ČHMÚ Brno.

Vilémovice

Srážkoměrná stanice se nachází jihovýchodně od intravilánu obce Vilémovice v oploceném areálu vodojemu - p. č. 2487/1. Provozovatelem srážkoměru je Vodárenská akciová společnost, a. s. - divize Boskovice.