Hladinoměry - Kraj Vysočina

Baliny (Balinka)

Hlásný profil kat. A. je umístěn severovýchodně od obce Baliny, na levém břehu toku Balinky. Profil je osazen hladinovým a průtokoměrným čidlem s automatickým přenosem naměřených dat.
SPA jsou platné pro úsek: Baliny - Velké Meziříčí. Vlastníkem a provozovatelem je Povodí Moravy, s. p. Brno.

Batelov (Jihlava)

Hlásný profil kat. B se nachází na pravém břehu toku Jihlava, po směru toku od městyse Batelov. Je lokalizován na silničním mostku na ulici Tovární nedaleko továrny Motorpal. Provozovatelem profilu je ČHMÚ pobočka Brno.

 

Borovnice (Svratka)

Hlásný profil kat. A (ve správě ČHMÚ Brno) je umístěn nad obcí Borovnice na levém břehu Svratky.

Bransouze (Jihlava)

Bransouze (Jihlava)
Hlásný profil kategorie A

Hlásný profil se nachází asi 30 km protiproudně od Vladislavi, takže má spíše informativní funkci pro Vladislav, může včas varovat obyvatele po proudu.

Březiny (Svratka)

Hladinové tlakové čidlo HP C1 BY v korytě Svratky u č. p. 100

Bystřice nad Pernštejnem - Domanínek (Bystřice)

Automatický hlásný profil kat. C je situován na mostě I/19. Provozovatelem profilu je Město Bystřice nad Pernštejnem.

Bystřice nad Pernštejnem - Domanínský rybník (Bystřice)

Hlásný profil kat. C  (ve správě města) je situován pod hrází Domanínského rybníka.

Bystřice nad Pernštejnem - lávka pro pěší (Bystřice)

Hlásný profil kat. C (ve správě města) je umístěn na lávce pro pěší z ulice Cibulkovy na ulici Bratrskou. Profil je osazen limnigrafickou latí s vyznačenými hodnotami SPA. Profil neumožňuje online sledování vodních stavů.

Bystřice nad Pernštejnem - Vírská (Bystřice)

Hlásný profil kat. C (ve správě města) je situován na mostě ulice Vírská za soutokem s Věchnovským potokem.

C1 Vřesník (Želivka)

Hlásný profil kat. C, C1 Vřesník (Želivka) se nachází na ř. km 54,8 toku Želivka. Hladinové čidlo je umístěno pod hrází Vřesník při dně pobřežní zdi. Provozovatelem hlásného profilu je obec Želiv.

C2 Červená Řečice (Trnava)

Hlásný profil kat. C provozuje obec Želiv. Profil je umístěn na ř. km 8,5 toku Trnava v areálu objektu papírny CEREPA na pravém břehu toku. Čidlo se nachází na manipulační lávce přes Trnavu.

Čakovice (Hejlovka)

Hlásný profil kat. B, Čakovice (Želivka) se nachází na ř. km 81,6 vodního toku Želivka pod obcí Čakovice u malé vodní elektrárny na pravém břehu toku. Provozovatelem profilu je Povodí Vltavy, státní podnik - Praha.

Červená Řečice (Trnava)

Hlásný profil kat. C Červená Řečice (Trnava) se nachází na ř. km 9,5 vodního toku Trnava. Profil  spravuje ČHMÚ.

Dalečín (Svratka)

Hlásný profil kat. A (ve správě ČHMÚ Brno) je umístěn u silničního mostu pod továrnou KOH-I-NOOR, levý břeh.

Dolní Bory (Oslava)

Hlásný profil kat. B Dolní Bory (Oslava) je umístěný cca 300 m nad koncem vzdutí hladiny VD Mostiště, levý břeh. Provozovatelem je ČHMÚ Brno.

Frankův Zhořec (Balinka)

Hlásný profil kat. C se nachází na mostní konstrukci přes Balinku na západě místní části Frankův Zhořec (u č. p. 17). Vodočetná lať je umístěna na středovém pilíři mostu. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Stránecká Zhoř. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány města Velké Meziříčí, obcí Uhřínov a Baliny a ORP Velké Meziříčí.
Vlastníkem a provozovatelem je obec Stránecká Zhoř.

Frankův Zhořec (Žďárka)

Hlásný profil kat. C se nachází na zpevněném břehu Žďárky před ústím do Balinky v místní části Frankův Zhořec. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Stránecká Zhoř. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány města Velké Meziříčí, obcí Uhřínov a Baliny a ORP Velké Meziříčí.
Vlastníkem a provozovatelem je obec Stránecká Zhoř.

Golčův Jeníkov (Obecní rybník_1)

Hlásný profil kategorie C - Golčův Jeníkov (Obecní rybník_1) je umístěn na lávce Obecního rybníku. Provozovatelem je město Golčův Jeníkov. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obce, které se nachází na toku Váhanky pod městem a ORP Havlíčkův Brod.

Golčův Jeníkov (Obecní rybník_2)

Hlásný profil kategorie C - Golčův Jeníkov (Obecní rybník_2) je umístěn na hrázi Obecního rybníka. Profil není vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem je město Golčův Jeníkov.

Golčův Jeníkov (Vohančický rybník)

Hlásný profil kategorie C - Golčův Jeníkov (Vohančický rybník) je umístěn na hrázi Vohančického rybníka. Provozovatelem je město Golčův Jeníkov. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Město dále varuje obce, které se nachází na toku Váhanky pod městem a ORP Havlíčkův Brod.

Habry (Sázavka)

Manometrická sonda je umístěna na vodním toku Sázavka, na nátokové straně silničního mostu na výtoku z Haberského rybníka. Na mostě je umístěna taktéž vodočetná lať (kategorie C ), která slouží ke kontrole povodňové situace pod Haberským rybníkem. Provozovatelem je město Habry, které následně varuje obec Leština u Světlé-Štěpánov nacházející se na řece Sázavce pod městem a také ORP Havlíčkův Brod.

Havlíčkův Brod - Pohledští Dvořáci (Sázava)

Hlásný profil kategorie A je umístěn na pravém břehu 300 m nad ústím Břevnického potoka. Provozovatelem je ČHMÚ, pobočka Praha.

Herálec (Svratka)

Hlásný profil ve správě obce Herálec umístěn na lávce přes Svratku u č. p. 80.

Hodonín (Hodonínka)

Hlásný profil kat. C (ve správě městyse Štěpánov nad Svratkou) je umístěn na mostě v intravilánu obce Hodonín u č. p. 12  těsně před soutokem s Rozsečským potokem. Hladinoměrné čidlo automaticky odesílá data a zasílá varovné sms zprávy starostce a místostarostovi obce.

Hořepník B (Trnava)

Hlásný profil kategorie B provozovaný obcí Hořepník. Směrodatné limity jsou platné od Hořepníku ke vzdutí VD Trnávka. Obec dále varuje město Červená Řečice, které se nachází níže na toku Trnavy a příslušné ORP (Pelhřimov).

Hořepník (Kejtovský potok)

Hlásný profil s manometrickou sondou je umístěn na mostní konstrukci přes vodní tok Kejtovský potok na silnici III/12914 cca 2,5 km jihozápadně od obce Hořepník. Navržené směrodatné limity jsou platné po soutok s tokem Trnava s významem pro lokalitu Dolní Mlýn. Obec dále varuje město Červená Řečice, které se nachází níže na toku Trnavy a příslušné ORP (Pelhřimov).

Hořepník - Samšín (Trnava)

Hlásný profil s manometrickou sondou je umístěn na mostní konstrukci přes vodní tok Trnava na silnici II/129 cca 2,5 km jihozápadně od obce Hořepník. Navržené směrodatné limity jsou platné od hlásného profilu po hlásný profil č. 149 kat. B Hořepník. Obec dále varuje město Červená Řečice, které se nachází níže na toku Trnavy a příslušné ORP (Pelhřimov).

Chlístov (Sázava)

Hlásný profil kategorie A na pravém břehu u železničního mostu. Provozovatelem je ČHMÚ, pobočka Praha.

Jaroměřice nad Rokytnou (Rokytná)

Hlásný profil kategorie C v Jaroměřicích nad Rokytnou se nachází na opěrné zdi na pravém břehu Rokytné nad silničním mostem v areálu zámeckého parku. Provozovatelem je město Jaroměřice nad Rokytnou.

Jaroměřice nad Rokytnou (Štěpánovický potok)

Hlásný profil kategorie C Jaroměřice nad Rokytnou - Štěpánovický potok je umístěn na silničním mostě (silnice II. třídy směr Hrotovice) na ulici K Ráji. Provozovatelem je město Jaroměřice nad Rokytnou.

Koroužné (Svratka)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Koroužné se nachází na železobetonovém mostě v ř. km 101,300 (u č. p. 37). Na pilíři je nainstalována vodočetná lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. 

Krucemburk (Městecký potok)

Hlásný profil kategorie C Krucemburk (Městecký potok) se nachází na mostě Městeckého potoka na silnici I. třídy I/37. Provozován městysem Krucemburk.

Křižanov (Libochůvka)

Automatické hladinoměrné čidlo kat. C s ultrazvukovou sondou se nachází v Křižanově na toku Libochůvky, na mostku u fotbalového hřiště. Vývoj stavu hladiny sleduje povodňový orgán městyse Křižanov. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány obcí Kundratice a Horní Libochová a ORP Velké Meziříčí. Provozovatelem je městys Křižanov.

Kuklík (Fryšávka)

Jedná se o hlásný profil kategorie C ve správě obce Kuklík. Automatické hladinoměrné čidlo s dálkovým přenosem dat je umístěno v Kuklíku na mostku přes Fryšávku u Penzionu Na Mlýně. Obec dále informuje městys Sněžné a ORP Nové Město na Moravě.

Kuklík - lať (Fryšávka)

Jedná se o hlásný profil kategorie C ve správě obce Kuklík. Hlásný profil je umístěn na mostní konstrukci přes řeku Fryšávku u obecního úřadu. Jedná se o vodočetnou lať s vyznačenými stupni povodňové aktivity. Obec dále informuje městys Sněžné a dále ORP Nové Město na Moravě.

Ledeč nad Sázavou (Olešenský potok)

Hlásný profil kat. C ve správě města je umístěn na mostní konstrukci přes Olešenský potok v ulici Ke Křížům. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Ledeč nad Sázavou. Město dále varuje příslušné ORP (Světlá nad Sázavou).

Ledeč nad Sázavou (Polní/Koželský potok)

Hlásný profil kat. C ve správě města je umístěn na mostní konstrukci přes Polní (Koželský) potok v ulici Na potoce. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Ledeč nad Sázavou. Město dále varuje příslušné ORP (Světlá nad Sázavou).

Ledeč nad Sázavou (Sázava)

Hlásný profil kat. C ve správě města je umístěn na mostní konstrukci přes Sázavu v ulici Mostecká. Profil monitoruje hlídková služba města, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Městský úřad Ledeč nad Sázavou. Město dále varuje obce Kožlí, Hněvkovice, Chřenovice a město Zruč nad Sázavou, které se nachází na toku Sázavy pod městem a příslušné ORP (Světlá nad Sázavou).

LG Dolní Bory (Oslava)

Hlásný profil kat. C je umístěný na pravém břehu vodního toku Oslava, v ř. km 70,6. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatem je Povodí Moravy, s. p.

LG odtok VD Pilská (Sázava)

Hladinoměr s online přenosem vodních stavů, ve správě PVL - Závod Dolní Vltava.

LG Senožaty (Martinický potok)

Hlásný profil kat. C, LG Senožaty (Martinický potok) se nachází na ř. km 2,3  vodního toku Martinický potok. Profil je ve správě Povodí Vltavy, státní podnik - Závod Dolní Vltava.

LG Želiv - Kocanda (Trnava)

Hlásný profil kat. C LG Želiv - Kocanda (Trnava) se nachází na ř. km 0,55  vodního toku Trnava. Provozovatelem hlásného profilu je Povodí Vltavy, státní podnik - závod Dolní Vltava.

Malý Beranov (Jihlava)

Hlásný profil kategorie C se nachází na řece Jihlavě (ř. km. 132,2) na lávce pro pěší západně od obytné části obce. Správcem hladinoměru je ORP Jihlava.

Měřín (Balinka)

Automatické hladinoměrné čidlo kategorie C s ultrazvukovou sondou se nachází v Měříně na toku Balinky, na mostě směrem na Otín. Vývoj stavu hladiny sleduje povodňový orgán městyse Měřín. O vývoji stavu hladiny informuje povodňové orgány obcí Stránecká Zhoř, Uhřínov, Baliny, města Velké Meziříčí a ORP Velké Meziříčí. Provozovatelem je městys Měřín.

Milotice (Jankovský potok)

V obci Dehtáře se pod malou vodní elektrárnou na pravém břehu nachází hlásný profil kat. B, Milotice (Jankovský potok) na ř. km 2,0 vodního toku Jankovský potok. Stupně povodňové aktivity jsou platné pro úsek Kletečná - VD Sedlice. Provozovatelem je Povodí Vltavy, státní podnik - Praha.

Mohelno (Jihlava)

Hlásný profil kategorie A Mohelno (Jihlava) se nachází na levém břehu vodního toku Jihlava na území městyse Mohelno. Hlásný profil se nachází cca 100 m pod údolní vodní nádrží Mohelno. Provozovatelem hlásného profilu je ČEZ.

Mostiště pod přehradou (Oslava)

Hlásný profil kat. A VD Mostiště (Oslava). Profil je umístěn 100 m pod hrází údolní nádrže, levý břeh. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p. 

Náměšť nad Oslavou - kamenný most (Oslava)

Hlásný profil kategorie C Náměšť nad Oslavou - kamenný most (Oslava) se nachází na historickém barokním mostě v centru města. Hlásný profil je složen pouze z vodočetné latě umístěné na pilíři mostu.

Náměšť nad Oslavou (Oslava)

Limnigrafická stanice se nachází na levém břehu vodního toku Oslava u zimního stadionu v intravilánu města Náměšť nad Oslavou. Součástí limnigrafické stanice je vodočetná lať. Limnigrafickou stanici provozuje Povodí Moravy, s. p.

Nesměř (Oslava)

Hlásný profil kat. A se nachází v území obce Dolní Heřmanice na levém břehu vodního toku Oslava pod mostem. Profil je vybaven automatickým přenosem dat. Provozovatelem hlásného profilu je ČHMÚ Brno.

Nové Město na Moravě (Bobrůvka)

Automatické hladinoměrné čidlo kat. C ve správě města se nachází na konzoli nad korytem Bobrůvky u SOU na ulici Bělisko. Informaci o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu předává povodňový orgán města Nové Město na Moravě povodňovým orgánům obcí Radešínská Svratka, Řečice a městyse Bobrová, a povodňovému orgánu ORP Nové Město na Moravě.

Nový Jimramov (Fryšávka)

Hlásný profil na mostní konstrukci pod sjezdovkou na návsi obce Nový Jimramov.

Ostrov nad Oslavou (Bohdalovský potok)

Hlásný profil ve správě obce Ostrov nad Oslavou je umístěn na mostě přes Bohdalovský potok na silnici II/354 ve směru na Radostín nad Oslavou, v ř. km 0,067. Jedná se o značky na mostním pilíři - SPA se odčítají od horní hrany mostovky.

Ostrov nad Oslavou - Kotlasy (Bohdalovský potok)

Hlásný profil ve správě města Žďár nad Sázavou je umístěn v obci Kotlasy pod hrází Ostrovské nádrže na Bohdalovském potoce, severovýchodně od městyse Ostrov nad Oslavou. Jedná se o manometrickou sondu, doplněnou vodočetnou latí a vybavenou automatickým odesíláním dat a zasíláním varovných SMS. Městys Ostrov nad Oslavou o vzniklých situacích dále informuje obec Radostín nad Oslavou a dále ORP Žďár nad Sázavou.

Polnička - HP C (Sázava)

Hlásný profil ve správě obce Polnička je umístěn v obci Polnička na mostě č. 35016-1 přes řeku Sázavu, ř. km 215.559. Jedná se o značky na mostním pilíři - bez hladinoměru.

Polnička (Sázava)

Hlásný profil kat. B ve správě ČHMÚ Praha je umístěn v obci Polnička - u křížku pod Hamerským rybníkem, na pravém břehu Sázavy.

Poříčí (Želivka)

Hlásný profil kat. B Poříčí (Želivka) se nachází na ř. km 50,2 vodního toku Želivka a je umístěn cca 50 m pod lávkou pro pěší na levém břehu toku. Provozovatelem profilu je Povodí Vltavy, státní podnik - Praha.

Přibyslav - Dobrá (Doberský p.)

V městě Přibyslav se v místní části Dobrá nachází na návodní straně silničního mostu v Dobré (silnice I/19) hlásný profil kat. C. Přibyslav - Dobrá, Doberský p. Profil je vybaven vodočetnou latí a vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Přibyslav - nad Dobrou, HČ3 (Doberský p.)

Nad Dobrou se v otevřeném prostoru mezi lesy cca 1 km od intravilánu města a cca 40 m pod soutokem s pravostranným bezejmenným přítokem od Modlíkova nachází na návodní straně propustku hlásný profil kategorie C Přibyslav (Doberský potok). Jedná se o hladinoměrné čidlo s tlakovou sondou. Město Přibyslav o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Havlíčkův Brod a obec Stříbrné Hory ležící níže na vodních tocích.

Přibyslav - Poříčí (Sázava)

V městě Přibyslav se v místní části Poříčí na lávce pro pěší nachází hlásný profil kat. C. Příbyslav - Poříčí, Sázava. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí a vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Přibyslav - Ronov n. S., HČ2 (Losenický p.)

Nad Ronovem nad Sázavou se v oplocené lovecké oboře na opěrné nábřežní zdi před dřevěnou lávkou pro pěší nachází hlásný profil kategorie C Přibyslav Ronov n. S. (Losenický potok). Jedná se o hladinoměrné čidlo s tlakovou sondou. Město Přibyslav o povodňové situaci dále informuje povodňovou komisi ORP Havlíčkův Brod a obec Stříbrné Hory ležící níže na vodních tocích.

Přibyslav – Ronov n. S. (Losenický p.)

Na návodní straně mostu č.e. 150-028 se na Losenickém potoku nachází hlásný profil kat. C. Přibyslav – Ronov n. S. Profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Přibyslav - Ronov n. S. (Sázava)

Na starém kamenném mostě v Ronově nad Sázavou se nachází hlásný profil kat. C. Přibyslav, Ronov n. S., Sázava. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí s vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Přibyslav (Sázava)

Na starém silničním mostě v Přibyslavi u statku se nachází hlásný profil kat. C. Přibyslav, Sázava. Hlásný profil je vybaven vodočetnou latí a vyznačenými stupni povodňové aktivity.

Radostín nad Oslavou I (Znětínecký potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Radostín nad Oslavou je umístěn na povodní straně silničního mostu přes Znětínecký potok v obci Radostín nad Oslavou. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále obec Radostín nad Oslavou varuje obce ležící níže na vodním toku Oslava, neboť Znětínecký potok ústí do Oslavy v jižní části intravilánu obce. Jde o obce Kněževes a Krásněves. Dále obec informuje ORP Žďár nad Sázavou. Platnost SPA je od hlásného profilu po ústí toku do recipientu Oslava.

Radostín nad Oslavou (Oslava)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Radostín nad Oslavou se nachází na mostní konstrukci přes řeku Oslavu (ř.km 77,69) na silnici III/35425.

Radostín nad Oslavou (Znětínecký potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Radostín nad Oslavou je umístěn na mostní konstrukci přes Znětínecký potok (ř. km 0,478) na silnici II/354. Profil není vybaven automatickým přenosem dat. 

Sázava (Sázava)

Hlásný profil kat. A ve správě ČHMÚ se nachází v obci Sázava pod silničním mostem na levém břehu.

Stránecká Zhoř (Balinka)

Hlásný profil kat. C se nachází v jižní části Stránecké Zhoře pod zámkem na mostě přes Balinku. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Vývoj stavu hladiny sleduje povodňový orgán obce Stránecká Zhoř a informuje povodňové orgány města Velké Meziříčí, obcí Uhřínov a Baliny a ORP Velké Meziříčí.
Vlastníkem a provozovatelem je obec Stránecká Zhoř.

Stříbrné Hory (Borovský potok)

Hlásný profil Stříbrné Hory je pod správou ČHMÚ Praha. Je lokalizován  pod silničním mostem ca 1 km nad ústím Borovského potoka na pravém břehu.

 

Světlá nad Sázavou (Sázava)

Hlásný profil kategorie A je umístěn na levém břehu 200 m pod silničním mostem. Provozovatelem je ČHMÚ, pobočka Praha.

Světnov (Stržský potok)

Hlásný profil kat. C ve správě obce Světnov je na mostu silnice II/350 v obci Světnov. Jedná se o značky na mostním pilíři, profil nemá stanoveny SPA.

Svratka (Svratka)

Ultrazvukové čidlo ve správě města Svratka se nachází na lávce přes řeku Svratku poblíž č.p. 4 (ulice Pláňava, k.ú. Moravská Cikánka). Povodňová komise města Svratka předává informace o vývoji vodního stavu v hlásném profilu povodňové komisi obce Křižánky a příslušnému ORP (Žďár nad Sázavou).

Štěpánov nad Svratkou, Hodonínka

Na lávce v ř. km 0,909  se nachází hlásný profil kat. C, Štěpánov nad Svratkou, Hodonínka. Na pilíři jsou barevně vyznačeny stupně povodňové aktivity, které vyjadřují vzdálenost od spodní hrany mostovky. Profil je směrodatný pro území městyse Štěpánov nad Svratkou.

Štěpánov nad Svratkou, Svratka

Na hospodářském mostku v ř. km 102,494 se nachází hlásný profil kat. C, Štěpánov nad Svratkou, Svratka. Na pilíři jsou barevně vyznačeny stupně povodňové aktivity, které vyjadřují vzdálenost od spodní hrany mostovky. Nadmořská výška spodní hrany mostovky v místě pravého pilíře je 342,35 m n.m. Profil je směrodatný pro území městyse Štěpánov nad Svratkou.

Tasov (Polomina)

Automatické hladinoměrné čidlo kat. C, s dálkovým přenosem dat, je umístěno na toku Polominy v Tasově u fotbalového hřiště. Informace o vývoji stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Tasov a informace dále předává povodňovému orgánu obce Pyšel a ORP Velké Meziříčí. Provozovatelem je obec Tasov.

Trnava (Klapovský potok)

Hladinoměrné čidlo je umístěno na konstrukci lávky přes Klapovský potok u obecního úřadu. Profil monitoruje hlídková služba obce, dále je profil vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny Obecní úřad Trnava. Obec dále varuje město Třebíč, která se nachází níže na toku pod obcí a dále varuje příslušné ORP (Třebíč).

Třebíč - Ptáčov (Jihlava)

Hlásný profil kategorie A se nachází v území města Třebíč na levém břehu vodního toku Jihlava naproti bývalé rukavičkářské továrně. Hlásný profil je provozován ČHMÚ Brno.

 

Uhřínov (Balinka)

Hlásný profil kat. C se nachází na jihovýchodě Uhřínova na mostní konstrukci silnice na Velké Meziříčí. Profil je osazen ultrazvukovým bezkontaktním hladinovým čidlem s automatickým přenosem naměřených dat. Vývoj stavu hladiny v hlásném profilu sleduje povodňový orgán obce Uhřínov. Informace o vývoji stavu hladiny předává povodňovým orgánům města Velké Meziříčí, obce Baliny a ORP Velké Meziříčí.
Vlastníkem a provozovatelem je obec Uhřínov.

Ujčov HP2 (Svratka)

Hlásný profil kat. C je umístěn na hospodářském mostku na místní komunikaci spojující Ujčov a Dolní Čepí (v ř. km 99,580). Na betonovém pilíři jsou barevně vyznačeny SPA, které vyjadřují vzdálenost od spodní hrany mostovky. Nadmořská výška spodní hrany mostovky v místě pravého pilíře je 332,27 m n.m. Profil je směrodatný pro území obce Ujčov a je v její správě.

Ujčov - koupaliště (Svratka)

Hlásný profil kat. C (ve správě obce Ujčov) se nachází při vstupu Svratky do intravilánu obce Ujčov na mostku pro pěší vedoucím ke koupališti. Hladinoměrné čidlo automaticky odesílá data a varovné sms zprávy. Příjemci varovných sms zpráv o překročení limitní hodnoty jsou obec Ujčov a městys Nedvědice.

Velké Meziříčí (Oslava)

Hlásný profil kat. A se nachází v intravilánu města Velké Meziříčí na pravém břehu vodního toku Oslava. Měrný profil je umístěn 50 m pod soutokem vodního toku Oslavy s Balinkou. Provozovatelem je Povodí Moravy, s. p.

 

Velký Beranov - Bradlo

Hladinoměrná stanice Velký Beranov - Bradlo se nachází v lese na bezejmenném toku (10205812) na okraji základní sídelní jednotky. Profil je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Příjemce zpráv hlídkové služby o výšce hladiny je Obecní úřad Velký Beranov. Obec dále varuje městys Luka nad Jihlavou, který se nachází níže na toku a také informuje příslušné ORP (Jihlava).

Vír pod vyrovnávací nádrží (Svratka)

Hlásný profil kat. A se nachází 100 m pod výtokem z turbíny vyrovnávací nádrže VD Vír II na pravém břehu. Profil je ve správě ČHMÚ.

Vodoměrná stanice NMNM (Bobrůvka)

Hladinoměrná stanice kat. C ve správě města je umístěna na mostní konstrukci přes vodní tok Bobrůvka v jižní části k. ú. Most je umístěn na silnici spojující Nové Město na Moravě a obec Petrovice.

Žďár nad Sázavou C (Sázava)

Hlásný profil ve správě města Žďár nad Sázavou se nachází na silničním mostě. Jsou zde definovány stupně povodňové aktivity, které mají platnost pro město Žďár nad Sázavou. Profil monitoruje hlídková služba města Žďár nad Sázavou. 

Žďár nad Sázavou - cyklostezka (Sázava)

Hlásný profil ve správě města Žďár nad Sázavou se nachází na mostní konstrukci na cyklistické stezce. Jedná se o barevně vyznačené jednotlivé stupně povodňové aktivity. Hlásný profil monitoruje hlásná služba města. 

Žďár nad Sázavou (Sázava)

Hlásný profil kat. B, ve správě ČHMÚ nacházející se na levém břehu pod silničním mostem.

Želiv (Želivka)

Hlásný profil kat. B, Želiv (Želivka) se nachází na ř. km 55,1 toku Želivka a je platný pro úsek VD Sedlice - ústí Trnavy.  Automatizovaný hlásný profil je umístěn na levém břehu pod VD Vřesník. Provozovatelem profilu je ČHMÚ  Praha.