Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Jesenice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnější toky, které protékají obcí Jesenice, jsou Sedlecký potok, Martinický potok a Novodvorský potok. Sedlecký potok je dlouhý 24,5 km, rozloha povodí činí 141,9 km2 a průměrný průtok u ústí 0,61 m3/s. Tok pramení v nadmořské výšce 625 m, cca 1 km od obce Ostrý. Jeho ústí se nachází v Sedlčanech v nadmořské výšce 340 m do toku Mastníku.

Významné přítoky:

  • Zleva: Uhřický potok, Slabá a Libíňský potok
  • Zprava: Steblenecký potok, Divišovický potok, Novodvorský potok

Vodní toky na území obce Jesenice

Martinický potok pramení u obce Sušetice v nadmořské výšce okolo 665 m n. m. a u obce Jesenice se vlévá do Novodvorského potoku v nadmořské výšce 385 m n. m. Tok má protáhlé povodí o velikosti 9,039 kma délkou toku 6,9 km. Údolí toku má v celé své délce mísovitý tvar, který doplňují příkré svahy. Tok má relativně velký podélný sklon a to 1,43 %, dochází zde tedy k rychlému odtoku z celého území a k rychlému postupu kulminace v toku.

Novodvorský potok má podobné charakteristiky jako Martinický tok (charakter, délka toku) a je velmi pravděpodobné, že při zasažení obou povodí srážkou, může dojít ke střetu kulminací obou toků v místě jejich soutoku. Navíc je toto místo nedaleko od zaústění toku do Sedleckého potoka, který v obci způsobuje povodňové problémy, jenž jsou částečně spojeny také s kulminací obou menších toků.

Základní hydrologické charakteristiky vodních toků

Místo profiluQ355 [m3/s]N-leté průtoky [m3/s]
125102050100
Martinický potok nad soutokem s Novodvorským potokem 3,5 1,7 2,9 5,2 7,4 10,1 14,5 18,5
Sedlecký potok v ústí do Mastníku - 6,2 10,7 19 27,2 37 52,8 67,4