POVODŇOVÝ PLÁN obce Jesenice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 27412/2015; ze dne 01. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/002198/2015; ze dne 25. 05. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/11846/2015/S-4; ze dne 13. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 08. 12. 2017
offline verze 08. 12. 2017
digitalizovaná verze 08. 12. 2017
databáze POVIS 08. 12. 2017
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i