Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Stanislava Piněvská - starostka

482 341 071, 
725 547 654

Marie Bušovská - místostarostka 482 341 071


Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Adresa Telefon Mobil
Stanislava Piněvská 482 341 071
Marie Bušovská 482 341 071
Miloš Strnádek   

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Typ techniky Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
DA AVIA 30, PPS 12, Traktor Zetor 7745, Motorová pila, Kalové čerpadlo, Provazy, háky, lana, krumpáče, lopaty, žebříky, písek, přikrývky Obec a SDH Krásný les

Krásný Les 122, 464 01 Krásný Les

Stanislava Piněvská 482341071,
725547654

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Krásný Les

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Základní a mateřská škola Shromáždění a evakuace Krásný les 258

Bc. Eva Eisenhammerová

Stanislava Piněvská

100 35

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Prodejna potravin THUY NGUYEN THI KIM  Krásný les 267 Stanislava Piněvská

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa E-mail Telefon
Frýdlantská vodárenská společnost, a. s.   Zahradní 768, 464 01 Frýdlant fvs@fvs.cz  482 312 122