Důležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Mobil
Milan Götz starosta 725071048
(krizový mob.)
Zdeněk Liška místostarosta  

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce)
Martin Götz Velitel JSDHO


Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Prostředek Obsluha Majitel Adresa Poznámka
Malotraktor, vlečka, mororová pila

Götz Pavel

Obec Kunratice

Kunratice 158

 
DA8 L1Z – Avia A30 strojník Obec Kunratice/JSDHO   Kunratice 159 HLI 656
VEA L2 – Lada Niva velitel JSDHO Obec Kunratice/JSDHO Kunratice 159 HLI 655
PMS 12 strojník Obec Kunratice/JSDHO  


Kunratice 159 PS 12
Čerpadlo HERON strojník Obec Kunratice/JSDHO   Kunratice 159 kalové
Plovoucí čerpadlo strojník Obec Kunratice/JSDHO   Kunratice 159 plovoucí
Elektrocentrála strojník Obec Kunratice/JSDHO   Kunratice 159 230/440 V – 6,5 kW
Motorová pila obsluha MP Obec Kunratice/JSDHO   Kunratice 159  
Traktor + vlek Bohuslav Křelina Bohuslav Křelina Kunratice 46  
Traktor + vlek Rostislav Šulc Rostislav Šulc Kunratice 182  
Traktor s čelním naklad. + vlek Jiří Machatý Jiří Machatý Kunratice 10  
Traktor s čelním naklad. + vlek František Vrátný mladší František Vrátný mladší Kunratice 28  
Čelní nakladač Jan Kříž AGROFANDA, s.r.o. Kunratice 187 MERLO


Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Kunratice

Místo
Adresa

Kontaktní osoba

Telefon

Počet osob / jídel
MŠ Kunratice Kunratice 160
464 01 Frýdlant
E. Balcarová - ředitelka
Z. Kahanová – učitelka
482 313 027 20/20


Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Místo
Adresa

Kontaktní osoba
Smíšené zboží Kunratice 168 Iva Richtrová

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Frýdlantská vodárenská spol. a.s. Zahradní 768, 464 01   482 312 122