Charakteristika zájmového území

Obec Lidečko leží ve Zlínském kraji ve správním obvodu ORP Vsetín. Obec je vzdálena 18 km jižně od Vsetína a 37 km východně od Zlína.

Počet obyvatel obce Lidečko k 1. 1. 2015 byl 1 817.

Celková plocha katastrálního území má rozlohu 1736 ha. Území je pokryto ze 44 % lesy (757 ha). Zemědělská půda zabírá 803 ha (46 %), z toho orná půda 195 ha (11 % celkové plochy), louky a pastviny 592 ha (34 %). Zastavěné plochy tvoří 22 ha (1,3 % rozlohy).

Území obce Lidečko leží v údolí Senice v geomorfologické subprovincii Vnější západní Karpaty, v oblasti Slovensko-moravských Karpat, v celku Vizovická vrchovina, část obce na pravém břehu patří do geomorfologického celku Javorníků. Nadmořská výška se pohybuje od v údolí Senice od 450 po 730 m n m (vrchol Krajčica).

 Z klimatického hlediska leží území v mírně teplé oblasti. Průměrný roční úhrn srážek je 800 - 1000 mm (průměrný úhrn srážek na jaře je 150 - 200 mm, v létě 250 - 300 mm, na podzim 150 - 200 mm a v zimě 150 - 200 mm. Průměrný počet dní v roce se sněhovou pokrývkou je 60 - 80. Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou > 20 cm je 20 - 30 dní (v údolí).  Průměrná roční teplota vzduchu je 7 - 8 °C (průměrná teplota vzduchu na jaře je 6 - 7 °C, v létě 13 - 14 °C, na podzim 7 - 8 °C a v zimě -2 až -3 °C).

V obci se nachází základní škola (1. - 5. ročník) a mateřská škola, společenské centrum. V obci se nenachází žádné zdravotnické zařízení ani zařízení sociálních služeb. Nejbližší nemocnice se nachází ve Vsetíně (nemocnice Vsetín) - 20 km, další pak ve Zlíně (40 km) - Krajská nemocnice T. Bati. Nejbližší výjezdová stanoviště zdravotnické záchranné služby (ZZS) jsou ve Vsetíně a ve Valašských Kloboukách. Požární stanice HZS Zlínského kraje se nachází ve Vsetíně a ve Valašských Kloboukách. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů.

Správní území obce protíná silnice I. třídy č. 57 (Val. Mez. - Vsetín - Brumov-Bylnice - Slovensko). Další silniční komunikací jsou silnice III. třídy a místní komunikace. Územím obce prochází železniční trať (Hranice -) Vsetín - Horní Lideč (- Púchov).