Příslušný povodňový orgán

Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

V době mimo povodeň jsou povodňovými orgány:

Lukavice 190, 516 03 Lukavice
Tel.: 494 542 137
E-mail:
obec.lukavice@tiscali.cz

 Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 509 361
E-mail: vlastimil.krizek@rychnov-city.cz

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Tel.:
495 817 194
E-mail:
zstorek@kr-kralovehradecky.cz