Správci vodních toků

Přehled vodních toků a jejich správců na území městyse Mladkov a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

 V této kapitole jsou uvedeny vodní toky, které ovlivňují povodňovou situaci a odtokové poměry v zájmovém území.

  • Vodní toky ve správě Povodí Labe, státní podnik
Správce:
Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové    


Závod Pardubice: 

Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Vedoucí závodu: Ing. Petr Michalovic
Tel.: 466 868 200, mob.: 602 458 518, e-mail: michalovich@pla.cz

Provozní středisko Vysoké Mýto
Vraclavská 169, 566 01 Vysoké Mýto
Vedoucí provozního střediska - Stanislav Musílek
Tel.: 465 420 426, mob.: 602 124 381, e-mail: musileks@pla.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Povodí Labe, státní podnik spravuje tyto vodní toky a také některé další vodní toky na území městyse Mladkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Tichá Orlice 10100023 1-02-02-009
Červený potok 10103513 1-02-02-009
Studenský potok 10169185 1-02-01-011
Bezejmenný tok 10170348 1-02-02-009
Bezejmenný tok 10170353 1-02-02-009
Bezejmenný tok 10170354 1-02-02-009
Bezejmenný tok 10170350 1-02-02-009
Bezejmenný tok 10170365 1-02-02-009
Bezejmenný tok 10170311 1-02-02-009
Bezejmenný tok 10169188 1-02-02-011
Bezejmenný tok 10170349 1-02-02-009


   

  • Vodní toky ve správě Lesy České republiky, s. p.
Správce:
Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


Přímý výkon správy toku: 
ST – oblast povodí Labe
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Vedoucí ST - Ing. Tomáš Sajdl
Tel.: 956 953 201, mob.: 724 523 953, e-mail: tomas.sajdl@lesycr.cz

Rajon - příslušný správce VT na území městyse Mladkov: 
Rajoj 308 - Karel Muška
Tel.: 956 953 242, mob.: 607 503 128, e-mail: karel.muska@lesycr.cz
Kontakty na správce vodních toků naleznete také v příloze Plán spojení na důležité organizace

V této podkapitole jsou vypsány pouze vodní toky delší než 0,5 km. Správa vodních toků Lesy České republiky, s. p. spravuje tyto vodní toky včetně jejich přítoků a také některé další vodní toky na území městyse Mladkov, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. Vodní toky jsou seřazeny na základě délky (sestupně).

Název vodního toku IDVT ČHP
Vítanovský potok 10169174 1-02-01-010
LP Tiché Orlice č. 22 10170355 1-02-02-009
LP Tiché Orlice č. 23 10170359 1-02-02-009
LP č. 8 č. 11 10169176 1-02-01-010
LP Tiché Orlice č. 23 10170359 1-02-02-009
LP č. 23 č. 26 10170362 1-02-02-009

 

  • Bez určení správcovství  

V této podkapitole je vypsán pouze vodní tok delší než 0,5 km. Na území městyse Mladkov se vyskytují i další vodní toky bez určení správcovství, které svou délkou nesplňují výše uvedené kritérium. 

Název vodního toku IDVT ČHP
HMZ 14000834 14000834 1-02-02-009