Hydrologické údaje

ZÁKLADNÍ HYDROLOGICKÉ ÚDAJE

Přehled vodních toků a jejich správců na území obce Počepice a v jeho okolí naleznete v mapové prohlížečce v dotazovatelné vrstvě "Vodní toky".

Nejvýznamnějším vodním tokem v zájmovém území je Počepický potok, který pramení severozápadně od Nosetína a přitéká do Počepic od Nechvalic. Celková délka toku činí 13,3 km, plocha povodí je 26,5 km2 a průměrný roční průtok při ústí činí 0,11 m3/s. Počepický potoku ústí zprava do Brziny u Vletic. Na toku Počepického potoka leží přímo v obci Počepice rybník Návesník. Dalším významnějším vodním tokem na území obce je Rovinský potok, který má celkovou délku 2,2 km. Rovinský potok napájí Rovinský rybník, který je největším vodním dílem na území obce. Rovinský rybník má celkovou rozlohu 10 ha a zadržuje cca 147 000 m3 vody.

Vodní toky na území obce Počepice