POVODŇOVÝ PLÁN obce Počepice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: 31957/2015-PVL; ze dne 18. 06. 2015
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/002174/2015; ze dne 22. 04. 2015
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/13549/2015/S-2; ze dne 13. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 12. 12. 2018
offline verze 12. 12. 2018
digitalizovaná verze 12. 12. 2018
databáze POVIS 12. 12. 2018
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i