POVODŇOVÝ PLÁN obce Počepice

Zpracovatel:
Schvalovací doložky:
Stanovisko správce toků:
Lesy České republiky, s. p.
Č. j.: LCR954/000022/2020; ze dne 03. 01. 2020
Povodí Vltavy, státní podnik
Č. j.: PVL-1146/2020/242-Ma; ze dne 10. 06. 2020
Potvrzení souladu od nadřízeného povodňového orgánu:
Městský úřad Sedlčany, Odbor životního prostředí
Č. j.: ŽP/13549/2015/S-2; ze dne 13. 07. 2015
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze 18. 12. 2019
offline verze 18. 12. 2019
digitalizovaná verze 18. 12. 2019
databáze POVIS 18. 12. 2019
Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:
Ministerstvo životního prostředí
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český statistický úřad
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i